Rok akademicki 2020/2021

Nabór na bezpłatne miejsca w Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych – rok akademicki 2020/2021

2020.04.29 15:15 , aktualizacja: 2020.06.22 14:52

Autor: Agnieszka Siekierska (ES), Wprowadzenie: Urszula Sabak-Gąska

Zarząd Województwa Mazowieckiego ogłasza nabór na trzy bezpłatne miejsca na stacjonarne studia I stopnia w Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych. Dostępne kierunki to Informatyka i Zarządzanie Informacją.

 

Kryteria naboru

Kandydaci powinni spełniać niżej wymienione kryteria:

 • Ukończyli szkołę ponadgimnazjalną i mieszkają na terenie Województwa Mazowieckiego;
 • Aktualnie nie są studentami Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych;
 • Ukończyli szkołę ponadgimnazjalną z wynikami: średnią ocen nie niższą niż 4,0 oraz średnią ocen z przedmiotów: informatyka/technologia informacyjna i matematyka nie niższą niż 4,3;
 • Pochodzą z rodzin, w których dochód brutto na osobę nie przekracza 140 % miesięcznego minimalnego wynagrodzenia za pracę, tj. 3640 zł

 

Dokumenty

Osoby ubiegające się o bezpłatne miejsca muszą złożyć następujące dokumenty:

 1. Kwestionariusz osobowy stanowiący załącznik do niniejszego regulaminu wraz z:
  • oświadczeniem dotyczącym ilości osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, ilości osób uzyskujących dochody oraz średnim dochodzie brutto przypadającym na jednego członka rodziny za I kwartał br.,
  • oświadczeniem o zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem,
  • klauzulą informacyjną oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych,
 2. Wykaz ocen uzyskanych przez ucznia na koniec ostatniego roku nauki wystawiony przez szkołę lub kserokopię świadectwa dojrzałości.

Podobnie jak w latach poprzednich absolwenci studiów I stopnia, po uzyskaniu dyplomu z wynikiem co najmniej dobrym, będą mogli kontynuować bezpłatną naukę na studiach II stopnia.

 

Zgłoszenia należy nadsyłać do 30 czerwca 2020 r. na adres:

Departament Edukacji Publicznej i Sportu
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ul. B. Brechta 3
03-472 Warszawa
 

Ze względu na ograniczenia w pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie dokumenty należy złożyć również w formie scanu na adres e-mail: lub poprzez skrzynkę ePUAP.

 

Uwaga

Mając na uwadze wprowadzony w okresie od dnia 20 marca 2020 r. do odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, uprzejmie informujemy, że regulaminowe terminy dot. ww naboru mogą ulec zmianie.

 

Bliższych informacji na temat rekrutacji udzielają pracownicy Departamentu Edukacji Publicznej i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie:

Agnieszka Siekierska – 22 59 79 442

Paweł Dopadko – 22 59 79 421

 

 

Pliki do pobrania

Rozmiar: 32 kB, Liczba pobrań: 153
Rozmiar: 33 kB, Liczba pobrań: 180

Liczba wyświetleń: 932

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.