Rok akademicki 2018/2019

Nabór na bezpłatne miejsca w Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych w Warszawie na rok akademicki 2018/2019

2018.04.04 15:20 , aktualizacja: 2018.04.13 10:49

Autor: Andrzej Manowski (ES), Wprowadzenie: Dorota Łucja Cichocka

W 2018 roku Zarząd Województwa Mazowieckiego ogłasza kolejny nabór na trzy bezpłatne miejsca na studia stacjonarne I stopnia w Polsko - Japońskiej Akademii Technik Komputerowych (dawniej Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych w Warszawie) na kierunek Informatyka lub Zarządzanie Informacją. Oferta jest skierowana do absolwentów szkół ponadgimnazjalnych zamieszkałych na terenie Województwa Mazowieckiego.

 

Szesnasta edycja inicjatywy to efekt nieprzerwanej współpracy Zarządu Województwa Mazowieckiego z władzami Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych w Warszawie.

 

Kryteria: Kandydaci ubiegający się o bezpłatne miejsce na rok akademicki 2018/2019 powinni spełniać następujące kryteria:

  1. ukończyli szkołę ponadgimnazjalną i zamieszkują na terenie Województwa Mazowieckiego;
  2. aktualnie nie są studentami Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych w Warszawie;
  3. ukończyli szkołę ponadgimnazjalną z wynikami: średnią ocen nie niższą niż 4,0 oraz średnią ocen z przedmiotów: informatyka/technologia informacyjna i matematyka nie niższą niż 4,3;
  4. pochodzą z rodzin, w których dochód brutto na osobę nie przekracza 140% miesięcznego minimalnego wynagrodzenia za pracę tj. 2940 zł brutto).

 

Dokumenty:  Kandydaci ubiegający się o bezpłatne miejsce zobowiązani są dostarczyć następujące dokumenty:

  1. wypełniony i podpisany kwestionariusz osobowy będący załącznikiem do regulaminu;
  2. podpisane oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych zamieszczone pod kwestionariuszem osobowym;
  3. wykaz ocen, uzyskanych przez ucznia na koniec ostatniego roku nauki wystawiony przez szkołę lub kserokopię świadectwa dojrzałości;
  4. dokumenty potwierdzające sytuację materialną w zależności od rodzaju uzyskiwanego dochodu

- wystawione po 30 kwietnia danego roku;

  1. zaświadczenia ze szkoły/uczelni o statusie ucznia/studenta (dot. członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie);

UWAGA! Warunkiem przyjęcia na studia jest uzyskanie świadectwa dojrzałości!

Tegoroczna oferta, tak jak w latach poprzednich, umożliwia kontynuację bezpłatnej nauki również na studiach II stopnia pod warunkiem ukończenia studiów I stopnia z wynikiem co najmniej dobrym.

Szczegółowe warunki naboru określa regulamin stanowiący załącznik do uchwały Nr 497/37/15 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 21 kwietnia 2015 roku w sprawie zasad przyznawania i realizacji bezpłatnych miejsc w Polsko – Japońskiej Akademii Technik Komputerowych w Warszawie. – dostępny na stronie www.mazovia.pl w zakładkach Edukacja i Sport oraz Komunikaty

 

Termin nadsyłania zgłoszeń: do 30 czerwca 2018 roku na adres:

Departament Edukacji Publicznej i Sportu

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie

ul. B.Brechta 3

03-472 Warszawa

Bliższych informacji na temat rekrutacji udzielają pracownicy Departamentu Edukacji Publicznej i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie – tel. (22) 5979421; (22) 5979438

 

Pliki do pobrania

Rozmiar: 23 kB, Liczba pobrań: 259
Rozmiar: 20 kB, Liczba pobrań: 209

Liczba wyświetleń: 1310

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.