Z serca Polski nr 6/17

Słowo wstępne

2017.05.24 13:00 , aktualizacja: 2017.05.25 11:23

Szanowni Państwo, w auli Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego odbyła się – 26 kwietnia br. – konferencja „Metropolia, ale jaka?”, zorganizowana przez Samorząd Województwa Mazowieckiego wraz z Wydziałem Zarządzania uczelni.

więcej o: Słowo wstępne

Poszukiwanie rozwiązań dla obszarów metropolitalnych

2017.05.24 12:00 , aktualizacja: 2017.05.25 11:13

Od kilkudziesięciu lat problematyka obszarów metropolitalnych i stworzone dla nich rozwiązania administracyjno-prawne są szeroko dyskutowane w Europie. Wielkie obszary miejskie wykazują tendencje do metropolizacji. Są centrami funkcji politycznych, gospodarczych, ekonomicznych, kulturalnych, biznesowych i innych. Zasięg oddziaływania jest najważniejszą cechą metropolii.

więcej o: Poszukiwanie rozwiązań dla obszarów metropolitalnych

Kwestia metropolitalna w kontekście zarządzania obszarem metropolitalnym Warszawy

2017.05.24 10:55 , aktualizacja: 2017.05.25 12:05

Gotowych rozwiązań na stworzenie, a potem kierowanie metropolią nie ma. By podjąć najbardziej optymalne decyzje w tej kwestii, konieczne są dyskusje dotyczące m.in. jej zadań, roli, ale też autonomii gmin. W tych sprawach niezbędny jest dialog – nie tylko z samorządowcami czy przedsiębiorcami, ale przede wszystkim z mieszkańcami.[1]

więcej o: Kwestia metropolitalna w kontekście zarządzania obszarem metropolitalnym Warszawy

Warto rozmawiać. Naukowcy i samorządowcy o metropolii

2017.05.24 10:35 , aktualizacja: 2017.05.25 11:14

– Nie ma naszej zgody na wprowadzanie tylnymi drzwiami tak ważnych zmian ustrojowych dla stolicy. Bez debaty, bez konsultacji społecznych. Niestety, pochopne działania dyskredytują też ideę metropolii. A rozmawiać o niej trzeba, ale merytorycznie, a nie politycznie – wyjaśniał ideę konferencji marszałek Adam Struzik. W debacie wzięło udział kilkaset osób – oprócz naukowców z Polski i zagranicy, samorządowcy oraz parlamentarzyści.

więcej o: Warto rozmawiać. Naukowcy i samorządowcy o metropolii

Status adekwatny do metropolii. Doświadczenie francuskie

2017.05.24 09:35 , aktualizacja: 2017.05.25 11:52

Zarządzanie dużymi obszarami miejskimi jest przedmiotem zainteresowania na wszystkich kontynentach. Wymaga modyfikowania tradycyjnych wzorców organizacji terytorialnej, z uwzględnieniem rozmiaru metropolii, podziału kompetencji i zasobów oraz władzy politycznej.

więcej o: Status adekwatny do metropolii. Doświadczenie francuskie

Instytucjonalne formy wykonywania zadań metropolitalnych

2017.05.24 09:20 , aktualizacja: 2017.05.25 11:15

Prawie równo 7 lat temu sporządziłem, na zlecenie stowarzyszenia gmin „Metropolia Warszawa”, opracowanie „Zadania metropolitalne i instytucjonalne sposoby ich realizacji”[1].

więcej o: Instytucjonalne formy wykonywania zadań metropolitalnych