Tagi

Wyników: 9 Aktualności

1. Mieszkańcy postawili na bezpieczeństwo, kulturę i zieleń » więcej
2. Nowa droga i samochód w gminie Izabelin » więcej
3. Ponad 2,5 mln zł na inwestycje w subregionie warszawskim zachodnim » więcej
4. Wsparcie samorządu dla kolejnych powiatów » więcej
5. Ponad 647 tys. zł dla strażaków z gmin okołowarszawskich » więcej
6. Powiaty okołowarszawskie ze wsparciem z budżetu Mazowsza » więcej
7. 3,5 mln zł na drogi dojazdowe do gruntów rolnych w 8 powiatach okołowarszawskich » więcej
8. Znamy tegoroczną „Stolicę Kultury Mazowsza” » więcej
9. Profesjonalizm w działaniu » więcej