Aktualności

3,5 mln zł na drogi dojazdowe do gruntów rolnych w 8 powiatach okołowarszawskich

2019.05.17 11:25 , aktualizacja: 2019.05.20 15:08

Autor: Opr. na podst. mater. Biura Prasowego, Wprowadzenie: Jerzy Lipka-Wołowski

 • Gratulacje po podpisanej...
 • Nie ma rozwoju wsi czy...
 • Inwestycje w drogi lokalne...
 • Wicemarszałek Wiesław...
 • Przedstawiciele gminy...
 • Piotr Orzechowski, wójt...
 • Wójt Gminy Dąbrówka...
 • wicemarszałek Wiesław...
 • Artur Borkowski, burmistrz...
 • Umowy podpisuja...
 • Adam Krawczak – wójt gminy...
 • Burmistrz Gminy Nasielsk...
 • Wójt gminy Pomiechówek...
 • Beneficjenci powiatów:...
 • Umowy podpisane. Gratulacje...
 • Hanna Michalska – skarbnik...
 • Burmistrz Wołomina Elżbieta...
 • Stanisław Wirtek, wójt...
 • Wójt gminy Wiązowna Janusz...
 • Barbara Galicz – burmistrz...
 • Monika Ciurzyńska - wójt...
 • Adam Lubiak - Starosta...
 • Krzysztof Chaciński,...
 • Umowy podpisuja Paweł...
 • Wicemarszałek Wiesław...
 • Przedstawiciele powiatu...

Wkrótce, przy udziale środków z budżetu województwa mazowieckiego, 17 km dróg dojazdowych do gruntów rolnych w powiatach okołowarszawskich zostanie wybudowanych lub zmodernizowanych. Za ponad 3,5 mln zł będzie zrealizowanych 31 inwestycji drogowych. W sumie na całym Mazowszu dofinansowanie trafi na 289 zadań o wartości 30 mln zł. Dziś umowy w tej sprawie z beneficjentami z powiatów okołowarszawskich podpisał wicemarszałek Wiesław Raboszuk.

 

– Inwestycje w drogi, w budowę nowych, ale też remonty tych już istniejących to dla lokalnych samorządów projekty często bardzo kosztowne. Nie ma rozwoju wsi czy miasta bez dobrych, przejezdnych dróg. Są więc to przedsięwzięcia kluczowe. Dlatego jako samorząd Mazowsza staramy się te inwestycje wspierać, czy to przy udziale środków własnych i unijnychpodkreśla wicemarszałek Wiesław Raboszuk.

 

Dziś w Warszawie umowy dotacyjne podpisali przedstawiciele samorządów gminnych i powiatowych z ośmiu okołowarszawskich powiatów – grodziskiego, legionowskiego, nowodworskiego, otwockiego, piaseczyńskiego, pruszkowskiego, warszawskiego zachodniego oraz wołomińskiego. Samorządowcy zrealizują w sumie 31 inwestycji drogowych za łącznie 3,5 mln zł.

 

– Bardzo mnie cieszą inwestycje w drogi dojazdowe do gruntów rolnych, w drogi lokalne, bo to ma bezpośredni, pozytywny wpływ na jakość życia mieszkańcówpodkreśliła radna Bożena Żelazowska.

 

Na ogłoszony w 2018 r. nabór na inwestycje w budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych wpłynęło 365 wniosków, z czego 289 zostanie dofinansowanych. Na ten cel ze środków budżetu Mazowsza przeznaczono 30 mln zł.

 

Dofinansowane dziś inwestycje to przede wszystkim dogodny dojazd do pól i gospodarstw rolnych dla rolników i mieszkańców terenów wiejskich, a przez to lepszy komfort bytowania.

 

 

Lista dofinansowanych projektów:

Wnioskodawca

Powiat

Przedsięwzięcie

Projektowana długość (m)

Kwota dofinansowania

Baranów

grodziski

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gole dz. nr ew 77

450

75 000 zł

Nieporęt

legionowski

Przebudowa ul. Pęczkowskiego w miejscowości Nieporęt

300

145 000 zł

Serock Miasto       i Gmina

legionowski

Modernizacja drogi gminnej nr 180431W  ul. Arciechowskiej w m. Cupel - odcinek od km 0+18 do km 0+600 (etap I)

582

165 000 zł

Powiat Nowodworski

nowodworski

Przebudowa drogi powiatowej nr 2424 W Nasielsk - Nuna

700

150 000 zł

Czosnów

nowodworski

Przebudowa drogi gminnej ul. Parkowej      w miejscowości Cząstków Polski

970

285 000 zł

Leoncin

nowodworski

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej      w miejscowości Gniewniewice Folwarczne gm. Leoncin

405

75 000 zł

Nasielsk

nowodworski

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Paulinowo, Gmina Nasielsk na odcinku     930 m.b.

930

95 000 zł

Pomiechówek

nowodworski

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Błędówko

530

70 000 zł

Zakroczym

nowodworski

Przebudowa drogi gminnej w Trębkach Nowych, gmina Zakroczym

529,7

65 000 zł

Powiat Otwocki

otwocki

Przebudowa drogi powiatowej nr 2245W   w miejscowości Dobrzyniec gmina Kołbiel

400

50 000 zł

Kołbiel

otwocki

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dobrzyniec

455

95 000 zł

Osieck

otwocki

Budowa drogi o nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej, na terenie dz. ew. nr 793  w m. Augustówka

590

85 000 zł

Sobienie - Jeziory

otwocki

Modernizacja drogi gminnej w m. Sobienie Biskupie

524

85 000 zł

Wiązowna

otwocki

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Rzakta

600

75 000 zł

Prażmów

piaseczyński

Przebudowa drogi gminnej nr 280521W, ulica Południowa w  m. Wola Prażmowska - Błonie, gm. Prażmów

1270

140 000 zł

Tarczyn

piaseczyński

Przebudowa ul. Dębowej w Pawłowicach

370,5

160 000 zł

Brwinów

pruszkowski

Przebudowa ul. Józefowskiej w miejscowości Krosna - Wieś - III etap

549,72

285 000 zł

Powiat Warszawski Zachodni

warszawski zachodni

Modernizacja drogi powiatowej nr 4103W  o dł. ok. 300 mb w m. Nowe Faszczyce,    gm. Błonie

300

150 000 zł

Błonie

warszawski zachodni

Przebudowa drogi gminnej nr 410102W     w miejscowości Cholewy, gmina Błonie (etap II)

630

175 000 zł

Kampinos

warszawski zachodni

Przebudowa drogi gminnej nr 410335W na odcinku od rejonu granicy gminy do rejonu zachodnich granic działek 34 i 35/1 w miejscowości Skarbikowo, gmina Kampinos

500

75 000 zł

Leszno

warszawski zachodni

Modernizacja odcinka drogi gminnej nr 410416W nawierzchni ul. Południowa         w m. Zaborów gm. Leszno

200

75 000 zł

Powiat Wołomiński

wołomiński

Przebudowa drogi powiatowej nr 4329W   w msc. Białki gm. Tłuszcz

670

80 000 zł

Dąbrówka

wołomiński

Przebudowa drogi gminnej nr 430111W    w miejscowości Chruściele Gmina Dąbrówka

510

95 000 zł

Jadów

wołomiński

Przebudowa drogi gminnej nr 440 w msc. Starowola

516,1

145 000 zł

Klembów

wołomiński

Budowa drogi gminnej o dł. L=962,95 m    na odcinku Wola Rasztowska - Roszczep     w gminie Klembów, powiat wołomiński

962,95

115 000 zł

Poświętne

wołomiński

Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w msc. Nowy Cygów (gmina Poświętne)

470

75 000 zł

Radzymin

wołomiński

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych - ul. Żukowskiego w miejscowości Zawady, Gmina Radzymin

165

65 000 zł

Radzymin

wołomiński

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych - ul. Szwoleżerów w miejscowości Stary Dybów, Gmina Radzymin

180

30 000 zł

Strachówka

wołomiński

Przebudowa i modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w msc. Równe gm. Strachówka

693

140 000 zł

Tłuszcz

wołomiński

Przebudowa drogi gminnej bez nazwy 1 (Jaźwie) od km 0+150,00 do km 0+709,78

559,78

135 000 zł

Wołomin

wołomiński

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych - ul. Radosna we wsi Stare Lipiny

720

110 000 zł

[brak danych]

[brak danych]

SUMA

17,233 km

3 565 000 zł

 

 

Liczba wyświetleń: 871

powrót