Tagi

Wyników: 7 Aktualności

1. Muzeum w Stawisku ze wsparciem samorządu Mazowsza » więcej
2. Wsparcie dla regionu warszawskiego zachodniego » więcej
3. Ponad 2,5 mln zł na inwestycje w subregionie warszawskim zachodnim » więcej
4. Wsparcie samorządu dla kolejnych powiatów » więcej
5. Ponad 647 tys. zł dla strażaków z gmin okołowarszawskich » więcej
6. Powiaty okołowarszawskie ze wsparciem z budżetu Mazowsza » więcej
7. 3,5 mln zł na drogi dojazdowe do gruntów rolnych w 8 powiatach okołowarszawskich » więcej