Aktualności

Ponad 2,5 mln zł na inwestycje w subregionie warszawskim zachodnim

2020.06.15 15:05 , aktualizacja: 2020.06.25 09:28

Autor: Biuro Prasowe UMWM, Wprowadzenie: Jerzy Lipka-Wołowski

  • Pięciu uczestników spotkania stojąc składa sobie wzajemne gratulacje. Druhowie z OSP Bobrowiec...
  • Występuje stojąc za stołem marszałek Adam Struzik, obok siedzi dwoje uczestników przodek i dwoje tyłem. Występuje marszałek Adam...
  • Za stołem siedzi czterech uczestników spotkania, podpisując umowy. W siedzibie Delegatury UMWM...
  • Sześcioro uczestników spotkania stoi w rzędzie pozując do pamiatkowego zdjęcia. W gminie Michałowice dzięki...
  • Dwóch uczestników spotkania stojąc składa sobie wzajemne gratulacje. Na terenie gminy Góra...
  • Sześcioro uczestników spotkania stoi w rzędzie pozując do pamiatkowego zdjęcia. OSP Góra Kalwaria otrzyma...
  • Występuje stojąc wiceprzewodniczący Sejmiku Mazowsze Marcin Podsędek Występuje...

Już wkrótce, dzięki wsparciu Samorządu Województwa Mazowieckiego w wysokości ponad 2,5 mln zł, w subregionie warszawskim zachodnim zrealizowanych zostanie 17 inwestycji. Dodatkowo dofinansowanie w wysokości 121 tys. zł przeznaczone będzie na remont 8 strażnic OSP.

 

Wybudowane bądź zmodernizowane zostaną drogi w powiatach: grodziskim, nowodworskim, piaseczyńskim, pruszkowskim i warszawskim zachodnim. Zmodernizowany zostanie również zbiornik retencyjny w Komorowie. Jednocześnie wyremontowanych zostanie 8 strażnic OSP z powiatów: grodziskiego, nowodworskiego, piaseczyńskiego i pruszkowskiego.

 

15 czerwca w siedzibie Delegatury UMWM w Piasecznie umowy w tych sprawach podpisali marszałek Adam Struzik oraz beneficjenci z subregionu warszawskiego zachodniego. Uczestniczyli takze wiceprzewodniczący Sejmiku Mazowsza Marcin Podsędek i radny województwa mazowieckiego Piotr Kandyba.

 

Drogi dojazdowe i mała retencja

 

W ramach ogłoszonego w 2019 r. naboru na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz budowę i renowację zbiorników wodnych służących małej retencji wpłynęło łącznie 427 wniosków, z których 300 otrzymało dofinansowanie. Samorząd Województwa Mazowieckiego przeznaczył na ten cel w sumie ponad 30 mln zł.

 

– To kolejne wsparcie, które od lat cieszy się dużym zainteresowaniem wśród samorządów lokalnych. Nic dziwnego, bo koncentruje się na inwestycjach realizowanych na terenach wiejskich. Z jednej strony pomaga poprawić infrastrukturę drogową, dzięki czemu rolnicy zyskują dobry dojazd do pól i gospodarstw rolnych. Z drugiej strony pomaga walczyć z suszą poprzez rozbudowę systemów melioracyjnych – podkreśla marszałek Adam Struzik.

 

Wykaz 17 zadań realizowanych przez gminy w zakresie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych w powiatach: grodziskim, nowodworskim, piaseczyńskim, pruszkowskim i warszawskim zachodnim:

 

L.p.

Wnioskodawca

Powiat

Przedsięwzięcie

Kwota dofinansowania

1.

Baranów

grodziski

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Basin

105 000 zł

2.

Grodzisk Mazowiecki

grodziski

Przebudowa drogi gminnej nr 150256W Alei Sadowej we wsi Książenice Gmina Grodzisk Mazowiecki

155 000 zł

3.

Żabia Wola

grodziski

Przebudowa ul. Sójki w miejscowości Zaręby etap II

75 000 zł

4.

Czosnów

nowodworski

Rozbudowa DG 240170W ul. Kręta w m. Jesionka i Małocice w Gminie Czosnów

215 000 zł

5.

Leoncin

nowodworski

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Głusk gm. Leoncin

75 000 zł

6.

Nasielsk

nowodworski

Przebudowa drogi gminnej w Winnikach

75 000 zł

7.

Pomiechówek

nowodworski

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wymysły

65 000 zł

8.

Zakroczym

nowodworski

Przebudowa drogi gminnej nr 240607W w miejscowści Trębki Nowe, Gmina Zakroczym

105 000 zł

9.

Góra Kalwaria

piaseczyński

Przebudowa odcinka drogi gminnej - ul. Gródź w Czersku

114 000 zł

10.

Tarczyn

piaseczyński

Przebudowa ulicy Kościelnej w Rembertowie

105 000 zł

11.

Brwinów

pruszkowski

Budowa drogi gminnej nr 310104W w miejscowościach Moszna-Parcela, Moszna-Wieś i Krosna-Wieś - etap I

215 000 zł

12.

Michałowice

pruszkowski

Przebudowa ul. Źródlanej i ulicy bez nazwy w Pęcicach

190 000 zł

13.

Błonie

warszawski zachodni

Przebudowa drogi gminnej nr 410132W w miejscowości Łaźniew, gmina Błonie

215 000 zł

14.

Kampinos

warszawski zachodni

Przebudowa drogi gminnej nr 410335W w miejscowości Skarbikowo, gmina Kampinos

75 000 zł

15.

Leszno

warszawski zachodni

Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 410416W nawierzchni ul. Południowej w m. Zaborów gm. Leszno - jako ETAP II realizacji zadania budżetowego pn: "Przebudowa nawierzchni ulicy Południowej w Zaborowie i Feliksowie"

115 000 zł

 

 

Wykaz zadań realizowanych przez powiaty w zakresie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych

 

L.p.

Wnioskodawca

Przedsięwzięcie

Kwota dofinansowania

1.

Powiat nowodworski

Przebudowa drogi powiatowej nr 2424W Nasielsk-Nuna

150 000 zł

 

 

Wykaz zadań realizowanych przez gminy w zakresie budowy i renowacji zbiorników wodnych służących małej retencji

 

L.p.

Wnioskodawca

Powiat

Przedsięwzięcie

Kwota dofinansowania

 

Michałowice

pruszkowski

Modernizacja zbiornika retencyjnego w Komorowie - Wsi - Etap I

519 000 zł

 

 

Remonty strażnic OSP

 

Natomiast na remonty posadzek, dachów, elewacji i stolarki okiennej czy instalacji elektrycznej mazowieckich strażnic samorząd Mazowsza przekazał łącznie 3 mln zł. W aglomeracji okołowarszawskiej do 8 jednostek OSP z powiatów grodziskiego, nowodworskiego, piaseczyńskiego i pruszkowskiego trafi ponad 121 tys. zł. Dzięki tym środkom wyremontowane zostaną strażnice OSP Boża Wola, OSP Skuły, OSP Międzyborów, OSP Cieksyn, OSP Trębki Nowe, OSP Góra Kalwaria, OSP Bobrowiec i OSP Nowa Wieś.

 

– Strażacy ochotnicy to ludzie, którzy niosą pomoc bez wahania i bezinteresownie, często ryzykując swoim życiem i zdrowiem. Dlatego od wielu lat konsekwentnie wspieramy mazowieckie OSP, przeznaczając środki na zakup sprzętu czy umundurowania. Dziś podpisaliśmy umowy na dofinansowanie remontów strażnic w powiatach okołowarszawskich. Remizy to nie tylko miejsca pracy, ale też spotkań i integracji mieszkańców oraz działań kulturalnych – podkreśla marszałek Adam Struzik.

 

Lista jednostek OSP z powiatów grodziskiego, nowodworskiego, piaseczyńskiego i pruszkowskiego, które otrzymały dofinansowanie na remont strażnicy:

 

Lp.

Wnioskodawca

Powiat

OSP

Kwota dofinansowania

1.

Baranów

grodziski

OSP Boża Wola

8 000 zł

2.

Żabia Wola

grodziski

OSP Skuły

20 000 zł

3.

Jaktorów

grodziski

OSP Międzyborów

20 000 zł

4.

Nasielsk

nowodworski

OSP Cieksyn

5 970 zł

5.

Zakroczym

nowodworski

OSP Trębki Nowe

20 000 zł

6.

Góra Kalwaria

piaseczyński

OSP Góra Kalwaria

20 000 zł

7.

Piaseczno

piaseczyński

OSP Bobrowiec

20 000 zł

8.

Michałowice

pruszkowski

OSP Nowa Wieś

7 500 zł

 

Liczba wyświetleń: 222

powrót