Tagi

Wyników: 10 Aktualności

1. Nowocześnie w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kazuniu Nowym » więcej
2. Konwent wójtów i burmistrzów powiatu płońskiego przeciwko podziałowi Mazowsza » więcej
3. Ponad 2,5 mln zł na inwestycje w subregionie warszawskim zachodnim » więcej
4. 196 tys. zł dla strażaków z powiatów legionowskiego, nowodworskiego i wołomińskiego » więcej
5. Wsparcie samorządu dla kolejnych powiatów » więcej
6. Ponad 647 tys. zł dla strażaków z gmin okołowarszawskich » więcej
7. Powiaty okołowarszawskie ze wsparciem z budżetu Mazowsza » więcej
8. 3,5 mln zł na drogi dojazdowe do gruntów rolnych w 8 powiatach okołowarszawskich » więcej
9. Orzeł Niepodległości w Czosnowie » więcej
10. Ćwiczenie „KOLEJ 2018” » więcej