Aktualności

Wsparcie dla regionu warszawskiego zachodniego

2020.07.13 13:20 , aktualizacja: 2020.07.13 14:00

Autor: Biuro Prasowe UMWM, Wprowadzenie: Urszula Sabak-Gąska

  • Z beneficjentami z regionu...
  • Do OSP z powiatów...
  • Powiaty piaseczyński,...

Gminy z powiatów piaseczyńskiego, pruszkowskiego i grodziskiego – dzięki funduszom z budżetu Mazowsza – wybudują place zabaw  i miejsca rekreacji, wyremontują świetlice wiejskie, chodniki i oświetlenie. Podejmą też działania służące poprawie powietrza, a działkowcy będą mogli zainwestować w swoje ogródki. Z beneficjentami z regionu warszawsko zachodniego umowy podpisali marszałek Adam Struzik i wicemarszałek Wiesław Raboszuk.

 

Ponad 1 mln zł na aktywizację sołectw

W tym roku, na wsparcie sołectw samorząd województwa przeznaczył blisko 12 mln zł. Dofinansowanie w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020” otrzymają 1184 inwestycje, z 264 gmin. Ponad 1 mln zł na realizację 102 projektów służących lokalnej społeczności otrzymają sołectwa z regionu warszawskiego zachodniego.

 

Projekty złożone przez gminy dotyczą m.in. remontów czy budowy świetlic, domów kultury, stadionów, siłowni, hal i boisk sportowych, basenów, skwerów, sal zabaw i wiat rekreacyjnych. Sołectwa chcą doposażać szatnie przy boiskach i miejsca spotkań i rekreacji mieszkańców, remontować biblioteki i kupować książki, stroje ludowe oraz instrumenty muzyczne dla zespołów ludowych.

– Już po raz trzeci przyznajemy granty sołectwom w ramach MIAS. To program, którego ideą jest zaspokajanie potrzeb lokalnych społeczności. Pomagamy  mieszkańcom sołectw w tworzeniu warunków do odpoczynku i aktywności w swoim środowisku – podkreśla marszałek Adam Struzik.

Nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej w ramach „MIAS MAZOWSZE 2020” przeprowadzono w grudniu 2019 r. Gminy mogły uzyskać wsparcie w wysokości do 10 tys. zł.

 – Mieszkańcy Mazowsza mają mnóstwo ciekawych pomysłów i aktywnie włączają się w ich realizację. Zgłoszone projekty to niewielkie, ale bardzo ważne dla sołectw inwestycje, które będą służyć celom rekreacyjnym, kulturalnym czy sportowym – mówi Wiesław Raboszuk, wicemarszałek województwa mazowieckiego.

 

 

Blisko 4,2 mln zł na ochronę powietrza

Już po raz drugi mazowieckie gminy otrzymają od samorządu województwa środki na ochronę powietrza. W tym roku na ten cel Samorząd Województwa Mazowieckiego przeznaczył blisko 26 mln zł. W ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza, pomoc finansową w wysokości blisko 4,2 mln zł otrzyma 30 projektów z regionu warszawskiego zachodniego.

– Tegoroczna edycja cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem, wpłynęło blisko 400 wniosków na prawie 32 mln zł. To świadczy nie tylko o tym, jak duże jest zapotrzebowanie na tego typu wsparcie, ale przede wszystkim o tym, że dostrzegamy potrzebę zmian w naszym otoczeniu – mówi marszałek Adam Struzik.

Dzięki dofinansowaniu, 25 gmin przeprowadzi inwentaryzacje źródeł ciepła, gmina Podkowa Leśna wykona wizualizację wyników systemu monitoringu powietrza, gmina Baranów i gmina Izabelin zrewitalizują  tereny zieleni, w gminie Brwinów powstaną zielone przystanki, gmina Michałowice zakupi profesjonalne oczyszczacze powietrza do przedszkoli, a na terenie gminy Leszno Nowe pojawią się nowe nasadzenia drzew, krzewów i bylin.

– Dbanie o środowisko i stosowanie proekologicznych rozwiązań jest bardzo ważne. Podstawą do podjęcia konkretnych działań w tym kierunku jest wykonanie inwentaryzacji źródeł ciepła na terenie gmin. Dlatego tak wiele projektów właśnie tego dotyczy i te zadania gminy uznały za priorytetowe – zaznacza wicemarszałek Wiesław Raboszuk.

W sumie w ramach programu wpłynęło 387 wniosków z 272 gmin na łączną kwotę około 31,1 mln zł. Dofinansowane zostaną 272 projekty, a 105 projektów znalazło się na liście rezerwowej. 240 wybranych do dofinansowania zadań dotyczy przeprowadzenia lub aktualizacji inwentaryzacji źródeł ciepła na terenie gmin, a 25 zakłada tworzenie i/lub rewitalizację istniejących terenów zieleni (skwery, parki, arboretum, nasadzenia). Dzięki dofinansowaniu gminy będą mogły również zakupić oczyszczacze powietrza, drona badającego skład dymu oraz zakupić i zainstalować czujniki do pomiaru jakości powietrza.

 

Nabór wniosków ogłoszono w marcu. Gminy wiejskie, miejskie i wiejsko-miejskie mogły uzyskać wsparcie na takie działania jak m.in.: przeprowadzenie inwentaryzacji źródeł ciepła, opracowanie dokumentacji i analiz stanowiących podstawę do określenia założeń dokumentów strategicznych służących m.in. wdrażaniu programów ochrony powietrza i planów działań krótkoterminowych jak: akcje edukacyjno-informacyjne, tworzenie i rewitalizacja terenów zieleni, zakup instalacji systemów wspomagających zarządzanie jakością powietrza i oczyszczaczy powietrza czy uruchomienie stacji ładowania pojazdów. Każda z gmin mogła złożyć dwa wnioski na odrębne zadania, ze wskazaniem, które zadanie jest priorytetowe. Maksymalna pomoc finansowa, jaką mogła otrzymać gmina na każde z wnioskowanych zadań, to 200 tys. zł.

 

Blisko 59 tys. zł dla działkowców z Konstancina Jeziornej, Piaseczna, Michałowic i Milanówka

78 rodzinnych ogródków działkowych otrzyma wsparcie z budżetu Mazowsza. Decyzją radnych województwa mazowieckiego na ten cel przeznaczonych zostanie ponad 665 tys. zł. Blisko 59 tys. zł w ramach tego programu wsparcia samorządu Mazowsza trafi do gmin z powiatów piaseczyńskiego, pruszkowskiego i grodziskiego.

 

Mazowiecki Instrument Aktywizacji Działkowców (MIAD) to jeden z programów wsparcia Samorządu Województwa Mazowieckiego. Jego głównym celem jest budowa i modernizacja infrastruktury ogrodowej, a przez to poprawa jakości wypoczynku i rekreacji na działkach. Ponadto program ma zachęcać do prowadzenia aktywnego i zdrowego trybu życia, a także ochrony środowiska i przyrody. To ważne zwłaszcza dla rodzin z dziećmi, seniorów i osób niepełnosprawnych.

– Coraz częściej również w miastach szukamy miejsc oddechu i spokoju. Taką przestrzeń oferują nam ogródki działkowe. Od kilku lat odzyskujące swoją dawną dużą popularność ROD-y są dziś miejscem spotkań całych rodzin. Środkami z budżetu Mazowsza chcemy pomóc w ich remontach i unowocześnianiu. Na ten cel przeznaczymy w tym roku ponad pół miliona złotych – podkreśla marszałek Adam Struzik.

Działkowcy mogli liczyć nawet na 40 proc. dofinansowania do kosztów swojej inwestycji. Maksymalna kwota wsparcia dla jednego projektu to 10 tys. zł. Wnioski do programu mogły składać jednostki samorządu terytorialnego z województwa mazowieckiego, maksymalnie po jednym wniosku na każdy ROD znajdujący się na terenie danej jst.

– To pieniądze nie tylko na inwestycje w infrastrukturę np. remonty chodników czy wymiany bram, ale też na podniesienie komfortu odpoczywania. Na terenie jednego z ogródków, który dziś otrzymuje od nas wsparcie zostanie zainstalowana sieć wi-fi. Co pokazuje, że również odpoczywając, chcemy być cały czas online – podsumowuje wicemarszałek Wiesław Raboszuk

W ubiegłym roku w ramach programu dofinansowane zostały 83 projekty. Ponad 700 tys. zł przeznaczono m.in. na remont świetlic, instalację monitoringu, wymianę ogrodzeń oraz modernizację budynków administracji ogródków działkowych.

 

 

500 tys. zł na wozy strażackie dla OSP

 

Samorząd Mazowsza dofinansuje zakup 66 średnich i ciężkich samochodów ratowniczo-gaśniczych dla strażaków ochotników z Mazowsza. 5 z nich trafi do OSP z powiatów piaseczyńskiego, warszawskiego zachodniego i do m.st. Warszawy. W sumie na realizację całego zadania przeznaczono 6,6 mln zł.

– To jedno z wielu działań, jakie podejmujemy, by pomagać strażakom ochotnikom. Mamy świadomość, że nasze wsparcie jest dla wielu samorządów jedyną szansą na doposażenie jednostek OSP w nowoczesne samochody czy specjalistyczny sprzęt. Tego typu inwestycje są niestety bardzo kosztowne, a w budżetach gmin i miast często brakuje na nie funduszy. Nasza decyzja to odpowiedź na osłabione z powodu epidemii budżety gmin i miast –  podkreśla marszałek  Adam Struzik.

W ramach naboru wpłynęło 78 wniosków. Ostatecznie wsparcie trafi do 66 samorządów, w tym 5 z  powiatów piaseczyńskiego, warszawskiego zachodniego i do miasta st. Warszawy. Każdy z nich otrzyma dofinansowanie w wysokości 100 tys. zł na zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek OSP.

– Aby zrealizować takie przedsięwzięcie potrzeba sporego zastrzyku gotówki. Dlatego samorządy i druhowie szukają różnych źródeł wsparcia. Wiemy, że to niełatwe zadanie, więc wychodzimy im naprzeciw, dając możliwość skorzystania z naszego dofinansowania – dodaje wicemarszałek Wiesław Raboszuk.

Wsparcie Samorządu Województwa Mazowieckiego jest jednym z elementów tzw.  montażu finansowego, który pozwala OSP zakupić samochody ratowniczo-gaśnicze. Uwzględnia on m.in. środki z Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na fundusz Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, zakładów ubezpieczeń, czy też środków samorządowych oraz jednostek OSP.

 

Liczba wyświetleń: 455

powrót