Tagi

Wyników: 5 Aktualności

1. 196 tys. zł dla strażaków z powiatów legionowskiego, nowodworskiego i wołomińskiego » więcej
2. Wsparcie samorządu dla kolejnych powiatów » więcej
3. Ponad 647 tys. zł dla strażaków z gmin okołowarszawskich » więcej
4. Powiaty okołowarszawskie ze wsparciem z budżetu Mazowsza » więcej
5. 3,5 mln zł na drogi dojazdowe do gruntów rolnych w 8 powiatach okołowarszawskich » więcej