Tagi

Wyników: 5 Aktualności

1. Zatańczyć kolorem. Wokół obrazów Zofii Stryjeńskiej » więcej
2. Warsztaty z Michałem Zawadką » więcej
3. Spotkania z folklorem w sierpeckim skansenie » więcej
4. Łatwiejsze procedury we wdrażaniu polityki spójności? » więcej
5. Dzień Ziemi 2015 za nami » więcej

Wyników: 6 Z regionu

6. Warsztaty z e-zdrowia » więcej
7. Wakacje z robotami » więcej
8. Ferie w muzeum » więcej
9. Warsztaty teatralne » więcej
10. „Biało-czerwona. Obowiązkowo!” » więcej
11. Warsztaty dla fotografów » więcej

Wyników: 1 Mazowsze serce Polski nr 11/18

12. Pracą pomagają innym » więcej

Wyników: 1 Mazowsze serce Polski nr 12/20

13. KGW – Kreatywne Gospodarne Wszechstronne. Fenomen Kół Gospodyń Wiejskich » więcej