Uchwały zarządu

Nr 2936/121/11 z dn. 27-12-2011

w sprawie opracowania budżetu Województwa Mazowieckiego na 2012 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej.

więcej

Nr 2935/121/11 z dn. 27-12-2011

w sprawie zmian w Planie dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego na 2011 rok.

więcej

Nr 2934/121/11 z dn. 27-12-2011

w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Mazowieckiego na 2011 r.

więcej
Uchwały zarządu