Uchwały zarządu

Nr 2956/121/11 z dn. 27-12-2011

w sprawie pokrycia zobowiązań po zlikwidowanym Centrum Rehabilitacji im. prof. M. Weissa „Stocer” Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Konstancinie - Jeziornie.

więcej

Nr 2955/121/11 z dn. 27-12-2011

w sprawie pokrycia zobowiązań po zlikwidowanym Centrum Rehabilitacji im. prof. M. Weissa „Stocer” Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Konstancinie - Jeziornie.

więcej

Nr 2954/121/11 z dn. 27-12-2011

w sprawie pokrycia zobowiązań po zlikwidowanym Centrum Rehabilitacji im. prof. M. Weissa „Stocer” Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Konstancinie - Jeziornie.

więcej

Nr 2953/121/11 z dn. 27-12-2011

w sprawie pokrycia zobowiązań po zlikwidowanym Centrum Rehabilitacji im. prof. M. Weissa „Stocer” Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Konstancinie - Jeziornie.

więcej

Nr 2952/121/11 z dn. 27-12-2011

w sprawie pokrycia zobowiązań po zlikwidowanym Szpitalu im. Michała Okońskiego Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Warszawie.

więcej

Nr 2951/121/11 z dn. 27-12-2011

zmieniająca uchwałę w sprawie pokrycia zobowiązań po zlikwidowanym Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej pod nazwą Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży w Zagórzu.

więcej

Nr 2950/121/11 z dn. 27-12-2011

w sprawie zawarcia przez Województwo Mazowieckie ze Spółką Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. umowy rocznej o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze Województwa Mazowieckiego.

więcej

Nr 2949/121/11 z dn. 27-12-2011

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Województwo Mazowieckie ze spółką Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. Aneksu nr 2 do Umowy Ramowej nr 5/WKD/NI.IT.I./09 z dnia 19 maja 2009 r., dotyczącej organizowania i finansowania publicznego transportu zbiorowego na obszarze Województwa Mazowieckiego w piętnastu kolejnych latach tj. w okresie od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2024 r.

więcej

Nr 2948/121/11 z dn. 27-12-2011

zmieniająca uchwałę w sprawie zakupu pakietu usług promujących Województwo Mazowieckie w ramach wydania płyty z utworami Tekli z Bądarzewskich Baranowskiej oraz uroczystego koncertu z okazji 150 rocznicy śmierci kompozytorki.

więcej

Nr 2947/121/11 z dn. 27-12-2011

w sprawie zmiany terminu trwania prawa współużytkowania wieczystego gruntu przynależnego do lokalu mieszkalnego nr 24 położonego w budynku przy Al. Jerozolimskich 57 w Warszawie.

więcej
Uchwały zarządu