Uchwały zarządu

Nr 2946/121/11 z dn. 27-12-2011

w sprawie wyrażenia zgody na pokrycie kosztów promocji, związanych z przyznaniem nagrody dla Najlepiej Zarządzanego Województwa 2011 w V jubileuszowej edycji Konkursu Innowator.

więcej

Nr 2945/121/11 z dn. 27-12-2011

w sprawie wydatkowania środków finansowych na organizację spotkania Marszałka Województwa Mazowieckiego z laureatami i finalistami z Województwa Mazowieckiego XV edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Modernizacja Roku 2010”.

więcej

Nr 2944/121/11 z dn. 27-12-2011

w sprawie zaopiniowania projektu „Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Ceranów na lata 2011 – 2014  z perspektywą na lata  2015 - 2018”.

więcej

Nr 2943/121/11 z dn. 27-12-2011

w sprawie zaopiniowania projektu „Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Pułtusk na lata 2011 – 2014 z perspektywą na lata  2015 - 2018”.

więcej

Nr 2942/121/11 z dn. 27-12-2011

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie nadania statutu Specjalistycznemu Szpitalowi Wojewódzkiemu w Ciechanowie.

więcej

Nr 2941/121/11 z dn. 27-12-2011

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011 - 2016.

więcej

Nr 2940/121/11 z dn. 27-12-2011

zmieniająca uchwałę w sprawie wypłaty II i III transzy stypendiów dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych Województwa Mazowieckiego w roku szkolnym 2010/2011 w ramach projektu „Regionalny program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych”.

więcej

Nr 2939/121/11 z dn. 27-12-2011

w sprawie stanowiska Zarządu Województwa Mazowieckiego dotyczącego skargi Pani Agaty Kowalczyk na Marszałka Województwa Mazowieckiego.

więcej

Nr 2938/121/11 z dn. 27-12-2011

w sprawie stanowiska Zarządu Województwa Mazowieckiego dotyczącego skargi Pana Przemysława Honkisza na Marszałka Województwa Mazowieckiego.

więcej

Nr 2937/121/11 z dn. 27-12-2011

w sprawie planu dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego na 2012 rok.

więcej
Uchwały zarządu