Uchwały zarządu

Nr 1731/372/10 z dn. 24-08-2010

w sprawie powołania Komisji Stypendialnej w ramach projektu Regionalny program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 w roku szkolnym 2010/2011.

więcej

Nr 1730/372/10 z dn. 24-08-2010

w sprawie likwidacji filii Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie.

więcej

Nr 1729/372/10 z dn. 24-08-2010

w sprawie ustalenia wysokości dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, mieszkaniowego
i za warunki pracy dla dyrektorów jednostek oświatowych prowadzonych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego.

więcej

Nr 1728/372/10 z dn. 24-08-2010

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego autopoprawki do projektu uchwały Sejmiku w sprawie zawarcia aneksu
do „Porozumienia między Województwem Mazowieckim (Rzeczpospolita Polska)
a Państwową Administracją Obwodu Kijowskiego (Ukraina) o współpracy międzyregionalnej”.

więcej

Nr 1727/372/10 z dn. 24-08-2010

w sprawie skargi Pani Bogumiły Ramy, na działalność Wojewódzkiego Urzędu Pracy
w Warszawie filia w Ciechanowie.

więcej

Nr 1726/372/10 z dn. 24-08-2010

w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Bursy Regionalnej w Ostrołęce.

więcej

Nr 1725/372/10 z dn. 24-08-2010

w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Bursy Regionalnej
w Ostrołęce.

więcej

Nr 1724/372/10 z dn. 24-08-2010

w sprawie przyznania nagród rocznych za 2009 rok kierownikom samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których organem założycielskim jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.

więcej

Nr 1723/372/10 z dn. 24-08-2010

w sprawie zakupu usług związanych z udziałem Samorządu Województwa Mazowieckiego w Targach „Smaki Regionów” odbywających się w dniach 11 - 14 września 2010 r. w Poznaniu.

więcej

Nr 1722/372/10 z dn. 24-08-2010

zmieniająca uchwałę w sprawiezawarcia dwustronnych porozumień pomiędzy Województwem Mazowieckim a Parkiem Kultury w Powsinie, Muzeum Wsi Radomskiej
w Radomiu oraz Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu w sprawie organizacji cyklu imprez „Poznajemy Smaki Mazowsza”.

więcej
Uchwały zarządu