Uchwały zarządu

Nr 1741/372/10 z dn. 24-08-2010

w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Radomiu przy ul. Aleksandrowicza
oraz zakupu ogłoszenia prasowego.

więcej

Nr 1740/372/10 z dn. 24-08-2010

uchylająca uchwałę w sprawie wydatków związanych z zamieszczeniem w prasie mazowieckiej dodatków na temat działań Samorządu Województwa Mazowieckiego          w zakresie ochrony zdrowia.

więcej

Nr 1739/372/10 z dn. 24-08-2010

w sprawie wycofania z porządku obrad Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zatwierdzenia zmian statutu Szpitala Dziecięcego
im. prof. dr med. Jana Bogdanowicza Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej.

więcej

Nr 1738/372/10 z dn. 24-08-2010

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie stanowiska Sejmiku Województwa Mazowieckiego
w sprawie finansowania świadczeń opieki zdrowotnej w 2011 roku przez Narodowy Fundusz Zdrowia oraz współpracy podmiotów odpowiedzialnych za zapewnienie opieki  zdrowotnej mieszkańcom Województwa Mazowieckiego.

więcej

Nr 1737/372/10 z dn. 24-08-2010

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dariuszowi Stasiełukowi - Dyrektorowi Zespołu Placówek w Gołotczyźnie.

więcej

Nr 1736/372/10 z dn. 24-08-2010

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Izabeli Kierskiej - Dyrektorowi Zespołu Medycznych Szkół Policealnych w Ciechanowie.

więcej

Nr 1735/372/10 z dn. 24-08-2010

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Alinie Lewandowskiej - Dyrektorowi Zespołu Medycznych Szkół Policealnych w Płocku.

więcej

Nr 1734/372/10 z dn. 24-08-2010

w sprawie podziału środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną
dla nauczycieli w 2010 roku.

więcej

Nr 1733/372/10 z dn. 24-08-2010

w sprawie nieodpłatnego przekazania księgozbioru oraz wyposażenia pozostałych
po likwidacji filii Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie Praga Północ ul. Bartnicza 8, na rzecz Miasta Stołecznego Warszawa.

więcej

Nr 1732/372/10 z dn. 24-08-2010

w sprawie nieodpłatnego przekazania księgozbioru oraz wyposażenia pozostałych
po likwidacji filii Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Komisji Edukacji Narodowej w Piasecznie ul. Chyliczkowska 12, na rzecz Powiatu Piaseczyńskiego.

więcej
Uchwały zarządu