Uchwały zarządu

Nr 1540/366/10 z dn. 27-07-2010

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Aneksu nr 1 do umowy dzierżawy
nr 1/NI.IT.I/P/08 z dnia 12 listopada 2008 r.
ze spółką „Koleje Mazowieckie – KM”
sp. z o.o.

więcej

Nr 1539/366/10 z dn. 27-07-2010

w sprawie przekazania Gminie Szydłowiec w formie pomocy rzeczowej materiałów rozbiórkowych pozostałych po realizacji zadania „Budowa chodnika dla pieszych przy drodze wojewódzkiej nr 727 ze wzmocnieniem jezdni i budową kanalizacji deszczowej na odcinkach od km 48+383,95 do km 49+066,00 i od km 49+450,00 do km 50+592,75
w miejscowości Szydłowiec i Szydłówek”.

więcej

Nr 1538/366/10 z dn. 27-07-2010

w sprawie przyjęcia od Miasta Sulejówek pomocy finansowej w formie dotacji celowej na pokrycie kosztów opracowania dokumentacji projektowej rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 638 – ul. Piłsudskiego w Sulejówku.

więcej

Nr 1537/366/10 z dn. 27-07-2010

uchylająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu w Siedlcach na wynajem pomieszczeń pralni szpitalnej.

więcej

Nr 1536/366/10 z dn. 27-07-2010

w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Otwocku przy ul. Borowej 6/12
oraz zakupu ogłoszenia prasowego.

więcej

Nr 1535/366/10 z dn. 27-07-2010

w sprawie wyrażenia zgody Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Centrum Rehabilitacji im. Prof. M. Weissa „STOCER” w likwidacji z siedzibą
w Konstancinie – Jeziornie, na wynajem pomieszczeń w budynku „Mon-Repos”.

więcej

Nr 1534/366/10 z dn. 27-07-2010

w sprawie wyrażenia zgody Wojewódzkiemu Szpitalowi Chirurgii Urazowej Św. Anny SPZOZ na wydzierżawienie na czas określony nieruchomości zabudowanej położonej
w Warszawie przy ul. Schillera 10 na rzecz Sądu Rejonowego dla Warszawy
– Mokotowa w Warszawie, Al. Solidarności 58.

więcej

Nr 1533/366/10 z dn. 27-07-2010

w sprawie lokowania wolnych środków pieniężnych Województwa Mazowieckiego.

więcej

Nr 1532/366/10 z dn. 27-07-2010

w sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązań wieloletnich z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Biblioteki Pedagogicznej
w Ostrołęce.

więcej

Nr 1531/366/10 z dn. 27-07-2010

w sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązań wieloletnich z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Biblioteki Pedagogicznej
w Płocku.

więcej
Uchwały zarządu