Uchwały zarządu

Nr 1550/366/10 z dn. 27-07-2010

uchylająca uchwałę w sprawie pokrycia kosztów organizacji spotkania seminaryjno
- szkoleniowego w Naruszewie dla producentów rolnych i samorządowców z terenu powiatu płońskiego nt. uwarunkowań formalno - prawnych i organizacyjnych tworzenia i działalności grup producentów rolnych, w tym zakupu usługi gastronomicznej
dla uczestników szkolenia.

więcej

Nr 1549/366/10 z dn. 27-07-2010

zmieniająca uchwałę w sprawie pokrycia kosztów organizacji spotkania seminaryjno
- szkoleniowego w Kadzidle dla producentów rolnych i samorządowców z terenu powiatu ostrołęckiego nt. uwarunkowań formalno - prawnych i organizacyjnych tworzenia i działalności grup producentów rolnych, w tym zakupu usługi gastronomicznej dla uczestników szkolenia.

więcej

Nr 1548/366/10 z dn. 27-07-2010

zmieniająca uchwałę w sprawie pokrycia kosztów organizacji spotkania seminaryjno
- szkoleniowego w Myszyńcu dla producentów rolnych i samorządowców z terenu powiatu ostrołęckiego nt. uwarunkowań formalno - prawnych i organizacyjnych tworzenia i działalności grup producentów rolnych, w tym zakupu usługi gastronomicznej dla uczestników szkolenia.

więcej

Nr 1547/366/10 z dn. 27-07-2010

zmieniająca uchwałę w sprawie pokrycia kosztów organizacji spotkania seminaryjno
– szkoleniowego w Różanie dla producentów rolnych i samorządowców z terenu powiatu makowskiego nt. uwarunkowań formalno – prawnych i organizacyjnych tworzenia
i działalności grup producentów rolnych, w tym zakupu usługi gastronomicznej
dla uczestników szkolenia.

więcej

Nr 1546/366/10 z dn. 27-07-2010

zmieniająca uchwałę w sprawie pokrycia kosztów organizacji spotkania seminaryjno
– szkoleniowego w Magnuszewie dla producentów rolnych i samorządowców z terenu powiatu kozienickiego nt. uwarunkowań formalno – prawnych i organizacyjnych tworzenia i działalności grup producentów rolnych, w tym zakupu usługi gastronomicznej dla uczestników szkolenia.

więcej

Nr 1545/366/10 z dn. 27-07-2010

w sprawie pokrycia części kosztów związanych z organizacją VIII Warszawskiego Święta Chleba.

więcej

Nr 1544/366/10 z dn. 27-07-2010

w sprawie wyrażenia zgody Mazowieckiemu Zarządowi Nieruchomości
na udostępnienie nieruchomości położonej przy ul. Medycznej w Płocku w celu lokalizacji linii kablowych oświetlenia ulicznego.

więcej

Nr 1543/366/10 z dn. 27-07-2010

w sprawie wyrażenia zgody Samodzielnemu Wojewódzkiemu Zespołowi Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie na dzierżawę w formie przetargu nieograniczonego pomieszczeń kuchni i pralni w placówce ZOL Psychiatrycznego w Rasztowie o łącznej powierzchni 202,40 m2 z przeznaczeniem
na prowadzenie usług cateringowych i pralniczych.

więcej

Nr 1542/366/10 z dn. 27-07-2010

w sprawie aneksów do umów na powierzenie spółce „Koleje Mazowieckie – KM”
sp. z o.o., jako zarządcy, administrowania parkingami dozorowanymi w systemie „Parkuj i Jedź”w miejscowościach Celestynów, Ożarów Mazowiecki, Siedlce, Brwinów
i Żyrardów.

więcej

Nr 1541/366/10 z dn. 27-07-2010

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Aneksu nr 1 do umowy dzierżawy
nr 2/NI.IT.I/P/08 z dnia 12 listopada 2008 r.
ze spółką „Koleje Mazowieckie – KM”
sp. z o.o.

więcej
Uchwały zarządu