Uchwały zarządu

Nr 2871/198/08 z dn. 09-12-2008

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego autopoprawki Nr 2 do projektu uchwały Sejmiku w sprawie budżetu Województwa Mazowieckiego na 2009 rok. więcej

Nr 2870/198/08 z dn. 09-12-2008

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego autopoprawki do projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmian budżetu Województwa Mazowieckiego na 2008 rok. więcej

Nr 2869/198/08 z dn. 09-12-2008

zmieniająca uchwałę Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksów do umów w sprawie przyznanych dotacji celowych z gminami/miastami na dofinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego dla Ochotniczych Straży Pożarnych. więcej

Nr 2868/198/08 z dn. 09-12-2008

w sprawie zbycia autobusu. więcej
Uchwały zarządu