Uchwały zarządu

Nr 2881/198/08 z dn. 09-12-2008

w sprawie upoważnienia do wystąpienia z wnioskiem do Miasta Stołecznego Warszawy o przekazanie instytucji kultury „Teatr Praga”. więcej

Nr 2880/198/08 z dn. 09-12-2008

w sprawie upoważnienia do wystąpienia z wnioskiem do Powiatu Węgrowskiego o przekazanie instytucji kultury „Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie”. więcej

Nr 2879/198/08 z dn. 09-12-2008

w sprawie upoważnienia do wystąpienia z wnioskiem do Miasta i Gminy Bieżuń o przekazanie instytucji kultury „Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu”. więcej

Nr 2878/198/08 z dn. 09-12-2008

zmieniająca uchwałę w sprawie powołania członków Rady Muzeum przy Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu. więcej

Nr 2877/198/08 z dn. 09-12-2008

w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Płocku. więcej

Nr 2876/198/08 z dn. 09-12-2008

w sprawie odwołania Dyrektora Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Płocku.
więcej

Nr 2875/198/08 z dn. 09-12-2008

w sprawie pokrycia zobowiązania Samodzielnego Wojewódzkiego Zespołu Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie. więcej

Nr 2874/198/08 z dn. 09-12-2008

w sprawie udzielenia poręczenia kredytu zaciąganego przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku. więcej

Nr 2873/198/08 z dn. 09-12-2008

w sprawie wycofania z porządku obrad Sejmiku projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie udzielenia poręczenia kredytu zaciąganego przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku. więcej

Nr 2872/198/08 z dn. 09-12-2008

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego autopoprawki do projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmian wydatków niewygasających z upływem 2008 roku. więcej
Uchwały zarządu