Uchwały zarządu

Nr 2891/198/08 z dn. 09-12-2008

zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. więcej

Nr 2890/198/08 z dn. 09-12-2008

zmieniająca uchwałę w sprawie pokrycia kosztów związanych z analizą i ekspertyzą dokumentów dotyczących emisji obligacji Województwa Mazowieckiego na rynku zagranicznym w 2008 r. więcej

Nr 2889/198/08 z dn. 09-12-2008

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zaciągnięcia przez Województwo Mazowieckie zobowiązań finansowych w formie długoterminowych kredytów z Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) i z Banku Rozwoju Rady Europy (CEB) oraz emisji euro obligacji. więcej

Nr 2888/198/08 z dn. 09-12-2008

w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty na przeprowadzenie badania sprawozdań finansowych jednostek organizacyjnych Województwa Mazowieckiego za 2008 r. więcej

Nr 2887/198/08 z dn. 09-12-2008

w sprawie unieważnienia postępowania na przeprowadzenie badania sprawozdań finansowych jednostek organizacyjnych Województwa Mazowieckiego za 2008 r. w trybie zapytania o cenę.
więcej

Nr 2886/198/08 z dn. 09-12-2008

w sprawie potwierdzenia ważności Porozumienia dotyczącego zasad wspierania samorządów województw w związku z przejęciem przez nie udziałów w PKP Przewozy Regionalne Sp. z. o.o., zawartego w dniu 9 grudnia 2008 r. więcej

Nr 2885/198/08 z dn. 09-12-2008

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Instytucję Filmową „MAX – FILM” S. A. nieruchomości położonej w Giżycku, przy Pl. Grunwaldzkim 2. więcej

Nr 2884/198/08 z dn. 09-12-2008

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Instytucję Filmową „MAX – FILM” S. A. nieruchomości położonej w Warszawie, przy ul. Narbutta 50a. więcej

Nr 2883/198/08 z dn. 09-12-2008

w sprawie porozumienia określającego zasady wspierania samorządów województw
w związku z przejęciem przez nie udziałów w PKP Przewozy Regionalne Sp. z. o.o. więcej

Nr 2882/198/08 z dn. 09-12-2008

w sprawie odwołania dyrektora Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia” w Radomiu. więcej
Uchwały zarządu