Uchwały zarządu

Nr 2911/198/08 z dn. 09-12-2008

w sprawie wyrażenia zgody na pokrycie kosztów promocji Mazowsza podczas uroczystości wręczenia nagród w IX Edycji Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego. więcej

Nr 2910/198/08 z dn. 09-12-2008

zmieniająca uchwałę w sprawie IX Edycji Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego. więcej

Nr 2909/198/08 z dn. 09-12-2008

w sprawie Porozumienia pomiędzy Województwem Mazowieckim a Miastem Maków Mazowiecki, dotyczącego współorganizacji Koncertu kolędowego Orkiestry Sinfonia Viva w Makowie Mazowieckim oraz wydatkowania środków na realizację Porozumienia. więcej

Nr 2908/198/08 z dn. 09-12-2008

w sprawie porozumienia pomiędzy Województwem Mazowieckim a Miastem Sulejówek dotyczącego promocji Mazowsza podczas Festiwalu Tańca SULEJÓWEK OPEN 2008 oraz przeznaczenia środków finansowych na realizację tego porozumienia. więcej

Nr 2907/198/08 z dn. 09-12-2008

w sprawie ufundowania nagrody dla gminy - laureata piątej edycji Turnieju Gmin Radia dla Ciebie – „Gmina przyjazna kulturze”. więcej

Nr 2906/198/08 z dn. 09-12-2008

w sprawie wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych na realizację porozumienia z Województwem Kujawsko - Pomorskim w sprawie powierzenia Województwu Kujawsko - Pomorskiemu części zadania własnego w zakresie organizowania i dotowania regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich na odcinku Sierpc – granica Województwa Mazowieckiego. więcej

Nr 2905/198/08 z dn. 09-12-2008

w sprawie wyrażenia zgody Mazowieckiemu Wojewódzkiemu Ośrodkowi Medycyny Pracy na usunięcie 30 szt. drzew rosnących na terenie nieruchomości położonej
w Płocku przy ul. Kolegialnej 17 i 19.
więcej

Nr 2904/198/08 z dn. 09-12-2008

w sprawie przekazania do administrowania Mazowieckiemu Zarządowi Nieruchomości nieruchomości położonych w Otwocku przy ul. Samorządowej 13 oraz przy ul. Reymonta 83/91. więcej

Nr 2903/198/08 z dn. 09-12-2008

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie pomiędzy Województwem Mazowieckim a Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży w Zagórzu umowy użyczenia pomieszczeń dla prowadzenia zajęć edukacyjnych i wychowawczych przez Zespół Szkół Specjalnych w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży w Zagórzu. więcej

Nr 2902/198/08 z dn. 09-12-2008

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie pomiędzy Województwem Mazowieckim a Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży w Zagórzu umowy użyczenia pomieszczeń dla prowadzenia zajęć edukacyjnych i wychowawczych przez Zespół Szkół Specjalnych Nr 2 w Garwolinie. więcej
Uchwały zarządu