Tagi

Wyników: 7 Aktualności

1. Szkoła w Brochowie ze wsparciem z budżetu Mazowsza » więcej
2. Nominacje dyrektorów jednostek oświatowych » więcej
3. Podsumowanie pracy mazowieckich kolegiów » więcej
4. Sejmik udzielił absolutorium » więcej
5. Spotkanie w litewskim ośrodku dla niewidomych » więcej
6. Dzień Nauczyciela na Mazowszu » więcej
7. Powstaną nowe placówki oświatowe na Mazowszu » więcej