Aktualności

Powstaną nowe placówki oświatowe na Mazowszu

2008.07.15 00:00 , aktualizacja: 2012.06.06 15:27

Autor: Elżbieta Tomaszewska, Kancelaria Sejmiku, Wprowadzenie: JakubWojna

Sejmik Województwa Mazowieckiego na posiedzeniu 14 lipca br. przyznał dotacje celowe gminie Zwoleń oraz powiatowi pułtuskiemu, zatwierdził zmiany w budżecie Województwa Mazowieckiego na 2008 rok, zasady wnoszenia przez Województwo Mazowieckie do spółek handlowych wkładów, a także obejmowania, nabywania i zbywania w nich udziałów i akcji. Podjął również decyzję o utworzeniu nowych placówek oświatowych na Mazowszu.

Sejmik podjął decyzję o udzieleniu pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości 7 mln zł na kontynuację I etapu budowy Szpitala Powiatowego w Pułtusku. Pozyskanie środków finansowych na dokończenie robót wraz z niezbędnym podstawowym wyposażeniem stworzy powiatowi możliwości ubiegania się o środki na zakup sprzętu medycznego w ramach funduszy unijnych. Radni Województwa Mazowieckiego wyrazili też zgodę na pomoc finansową w formie dotacji celowej na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Sycyna Południowa (gmina Zwoleń), wykonanie nawierzchni bitumicznej na parkingu w Sycynie, a także przebudowę chodnika na ul. Żeromskiego w Zwoleniu.

Sejmik zatwierdził zasady wnoszenia przez Województwo Mazowieckie do spółek handlowych wkładów, a także obejmowania, nabywania i zbywania w nich udziałów i akcji. Województwo Mazowieckie może m.in. tworzyć spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjne, a także może przystępować do takich spółek, jeśli będą one działać w sferze użyteczności publicznej. Województwo Mazowieckie jest obecnie udziałowcem albo akcjonariuszem w dziewięciu spółkach handlowych.

Radni obradowali również nad dwoma projektami uchwał związanych z podnoszeniem kwalifikacji przez osoby dorosłe. Podjęta została decyzja o utworzeniu Medycznej Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Radomiu, Zespołu Medycznych Szkół Policealnych w Radomiu i Liceum Ogólnokształcącego w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wyszkowie. Utworzenie medycznej szkoły policealnej dla dorosłych pozwoli na kształcenie w systemie zaocznym w zawodach obecnie bardzo potrzebnych – opiekun w domu pomocy społecznej oraz opiekun medyczny. Powołanie w strukturach Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wyszkowie trzyletniego liceum ogólnokształcącego pozwoli mieszkańcom północno-wschodniego Mazowsza na podniesienie poziomu wiedzy, uzupełnienie średniego wykształcenia oraz kontynuację kształcenia w szkołach policealnych, bądź na studiach.

Radni podjęli również uchwałę w sprawie zawarcia „Porozumienia między Sejmikiem Województwa Mazowieckiego a Dumą Obwodu Moskiewskiego o współpracy międzyregionalnej”.

Liczba wyświetleń: 790

powrót