Aktualności

Dzień Nauczyciela na Mazowszu

2008.10.15 00:00 , aktualizacja: 2012.06.04 10:19

Autor: Beata Samsel, Redakcja serwisu internetowego i BIP, Wprowadzenie: Beata Samsel

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej przedstawiciele Województwa Mazowieckiego: Marszałek Adam Struzik, Członek Zarządu Waldemar Roszkiewicz i Skarbnik Marek Miesztalski spotkali się z pracownikami placówek oświatowych prowadzonych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Uroczystość odbyła się 13 października br. w Łazienkach Królewskich w Warszawie.
 

W ramach uroczystych obchodów Dnia Edukacji Narodowej nauczyciele i pracownicy placówek oświatowych otrzymali nagrody Ministra Edukacji Narodowej, Kuratora Oświaty i Marszałka Województwa Mazowieckiego oraz odznaczenia: Medal Komisji Edukacji Narodowej i Brązowy Krzyż Zasługi za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej. Marszałek Adam Struzik wręczył także akty nadania stopnia awansu zawodowego pięciu nauczycielom.

Podczas spotkania Marszałek Adam Struzik podsumował miniony rok szkolny oraz omówił działania samorządu województwa na rzecz poprawy warunków pracy i nauki w szkołach i placówkach oświatowych, a także podnoszenia poziomu wykształcenia na Mazowszu. Przypomniał także o dwóch programach regionalnych na rzecz wspierania szczególnie uzdolnionych uczniów i słuchaczy. Jeden z nich to program stypendialny finansowany ze środków Unii Europejskiej, jego beneficjentami są szczególnie uzdolnieni uczniowie wywodzący się ze wszystkich gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w Województwie Mazowieckim. W bieżącym roku Zarząd Województwa Mazowieckiego w ramach tego programu przydzielił stypendia 504 najzdolniejszym uczniom z niezamożnych rodzin, otrzymają oni stypendia o łącznej wartości ponad 2,5 mln zł. Natomiast „Regionalny program wspierania edukacji uzdolnionych uczniów i słuchaczy” finansowany jest głównie z budżetu Województwa Mazowieckiego jest adresowany do uczniów i słuchaczy z terenu Województwa Mazowieckiego. W 2008 roku na jego realizację przeznaczono kwotę 800 tys. zł.

Samorząd Województwa Mazowieckiego sprawuje nadzór nad 40 placówkami oświatowymi m.in. zakładami kształcenia nauczycieli, bibliotekami pedagogicznymi, centrami kształcenia ustawicznego, medycznymi szkołami policealnymi, szkołami przyszpitalnymi oraz specjalnymi ośrodkami szkolno-wychowawczymi.

Liczba wyświetleń: 884

powrót