Tagi

Wyników: 10 Aktualności

1. Wspólna Koncepcja Przyszłości dla polsko-niemieckiego obszaru powiązań – Wizja 2030 » więcej
2. Brandenburgia wspiera Mazowsze w walce z COVID-19 » więcej
3. Spotkanie z premierem Brandenburgii » więcej
4. Brandenburgia i Mazowsze - zacieśnienie współpracy międzyregionalnej » więcej
5. Polsko-niemiecka współpraca międzyregionalna » więcej
6. Wizyta Ambasadora Republiki Federalnej Niemiec » więcej
7. Branderburgia i Mazowsze – podobne problemy, wspólne rozwiązania » więcej
8. 10 lat owocnej współpracy » więcej
9. Mazowsze z Brandenburgią o przyszłości regionów » więcej
10. Wizyta Ambasadora Republiki Federalnej Niemiec » więcej