Uchwały zarządu

Nr 1466/167/20 z dn. 29-09-2020

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Brochów na remont dachu szkoły

więcej

Nr 1465/167/20 z dn. 29-09-2020

w sprawie wyznaczenia osoby zastępującej Dyrektora Medycznej Szkoły Policealnej nr 2 w Warszawie podczas jego nieobecności

więcej

Nr 1464/167/20 z dn. 29-09-2020

w sprawie wyznaczenia osoby zastępującej Dyrektora Medycznej Szkoły Policealnej w Mińsku Mazowieckim podczas jego nieobecnośc

więcej

Nr 1463/167/20 z dn. 29-09-2020

w sprawie wyrażenia zgody na nawiązanie stosunku pracy na stanowisku Zastępcy Dyrektora Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym ds. Medycznych

więcej

Nr 1462/167/20 z dn. 29-09-2020

zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie pomiędzy Województwem Mazowieckiem, a firmą Energo Inwest Broker S.A. umowy dotyczącej wykonywania usług brokerskich – czynności pośrednictwa ubezpieczeniowego na rzecz Województwa oraz wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej

więcej
Uchwały zarządu