Uchwały zarządu

Nr 1496/167/20 z dn. 29-09-2020

w sprawie wyrażenia zgody Dyrektorowi Medyczno-Społecznych Szkół Policealnych w Warszawie na zawarcie kolejnej umowy najmu pomieszczenia pracowni laboratoryjnej

więcej

Nr 1495/167/20 z dn. 29-09-2020

w sprawie nabycia na rzecz Województwa Mazowieckiego prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Warszawie, oznaczonej jako działki ewidencyjne nr 47/1, nr 47/3, nr 50 z obrębu 3-11-47

więcej

Nr 1494/167/20 z dn. 29-09-2020

w sprawie wyrażenia zgody Miastu Pruszków na dysponowanie nieruchomością oznaczoną jako działki 21/4 oraz 21/16 w Pruszkowie, na cele budowlane

więcej

Nr 1493/167/20 z dn. 29-09-2020

w sprawie terminu naboru wniosków o przyznanie stypendium wojewódzkiego dla studentów uczelni artystycznych zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury oraz opieką nad zabytkami

więcej

Nr 1492/167/20 z dn. 29-09-2020

zmieniająca uchwałę w sprawie IV edycji konkursu „Edukreator na Mazowszu”

więcej

Nr 1491/167/20 z dn. 29-09-2020

w sprawie rozwiązania umowy Nr W/UMWM-UU/UM/ES/2341/2020 z dnia 4 sierpnia 2020 r. zawartej ze Stowarzyszeniem „WRZOSOWISKO”

więcej

Nr 1490/167/20 z dn. 29-09-2020

w sprawie rozwiązania umowy Nr W/UMWM-UU/UM/ES/3209/2020 z dnia 20 sierpnia 2020 r. zawartej ze Stowarzyszeniem Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Razem”

więcej

Nr 1489/167/20 z dn. 29-09-2020

zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru ofert dotyczących realizacji w 2020 roku zadań publicznych  Województwa Mazowieckiego w obszarze „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej” i udzielenia dotacji podmiotom, których oferta została wybrana

więcej

Nr 1488/167/20 z dn. 29-09-2020

zmieniająca uchwałę w sprawie organizacji konkursu pn.: „Najlepsza inicjatywa zrealizowana w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020”

więcej

Nr 1487/167/20 z dn. 29-09-2020

zmieniająca uchwałę w sprawie rozdysponowania środków finansowych z budżetu Województwa Mazowieckiego na zadania określone w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych

więcej
Uchwały zarządu