Uchwały zarządu

Nr 1486/167/20 z dn. 29-09-2020

zmieniająca uchwałę w sprawie planu dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez Województwo Mazowieckie na 2020 rok

więcej

Nr 1485/167/20 z dn. 29-09-2020

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Województwa Mazowieckiego na 2020 r.

więcej

Nr 1484/167/20 z dn. 29-09-2020

zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wykonywania obowiązków dokumentacyjnych i ewidencyjnych w zakresie podatku od towarów i usług w jednostkach organizacyjnych Województwa Mazowieckiego

więcej

Nr 1483/167/20 z dn. 29-09-2020

zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku do dokonywania wszelkich czynności związanych z realizacją zamówień w ramach projektu pn.: „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego”

więcej

Nr 1482/167/20 z dn. 29-09-2020

zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Prezesowi Zarządu Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o. do dokonywania wszelkich czynności związanych z realizacją zamówień w ramach projektu pn.: „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego”

więcej

Nr 1481/167/20 z dn. 29-09-2020

zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zakaźnego w Warszawie do dokonywania wszelkich czynności związanych z realizacją zamówień w ramach projektu pn.: „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego”

więcej

Nr 1480/167/20 z dn. 29-09-2020

zmieniająca uchwałę w sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązań oraz dokonywania wydatków w imieniu Województwa Mazowieckiego przewidzianych w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie na dany rok w części, której dysponentem jest Departament Nadzoru Właścicielskiego i Inwestycji

więcej

Nr 1479/167/20 z dn. 29-09-2020

zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie do dokonywania wszelkich czynności związanych z realizacją zamówień w ramach projektu pn.: „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego”

więcej

Nr 1478/167/20 z dn. 29-09-2020

w sprawie IV edycji konkursu „Samorządowy lider cyfryzacji”

więcej

Nr 1477/167/20 z dn. 29-09-2020

w sprawie odwołania od oceny o niedopuszczeniu projektu „CENTRUM LOGOPEDYCZNE” do głosowania w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego

więcej
Uchwały zarządu