Uchwały zarządu

Nr 189/9/18 z dn. 18-12-2018

w sprawie umorzenia należności Województwa Mazowieckiego przysługującej od Fundacji Instytut Lecha Wałęsy

więcej

Nr 188/9/18 z dn. 18-12-2018

w sprawie wyrażenia zgody Mazowieckiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Warszawie na wynajęcie części nieruchomości

więcej

Nr 187/9/18 z dn. 18-12-2018

w sprawie wyrażenia zgody Zespołowi Medycznych Szkół Policealnych w Otwocku na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu kuchennego w budynku przy ul. Andriollego 90 w Otwocku

więcej

Nr 186/9/18 z dn. 18-12-2018

w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie uchwały Wspólników spółki „Przewozy Regionalne” Sp. z o.o.

więcej

Nr 185/9/18 z dn. 18-12-2018

w sprawie wyboru firm audytorskich do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych posiadających osobowość prawną

więcej

Nr 184/9/18 z dn. 18-12-2018

zmieniająca uchwałę w sprawie powołania likwidatora Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie

więcej

Nr 183/9/18 z dn. 18-12-2018

w sprawie zatwierdzenia listy operacji informującej o kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”, w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, dla naboru przeprowadzonego od 4 września 2018 r. do 17 października 2018 r.

więcej

Nr 182/9/18 z dn. 18-12-2018

w sprawie wyrażenia zgody na organizację XII edycji „Konkursu o Laur Marszałka Województwa Mazowieckiego dla mazowieckich producentów żywności za najlepszy produkt roku 2018” oraz zatwierdzenia regulaminu tego konkursu

więcej

Nr 181/9/18 z dn. 18-12-2018

zmieniająca uchwałę w sprawie powierzenia Mazowieckiemu Samorządowemu Centrum Doskonalenia Nauczycieli części zadań związanych z obsługą projektu pozakonkursowego Samorządu Województwa Mazowieckiego pod nazwą Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja w człowieka

więcej

Nr 180/9/18 z dn. 18-12-2018

zmieniająca uchwałę w sprawie powierzenia Ośrodkowi Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie części zadań związanych z obsługą projektu pozakonkursowego Samorządu Województwa Mazowieckiego pod nazwą Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja w człowieka

więcej
Uchwały zarządu