Uchwały zarządu

Nr 159/9/18 z dn. 18-12-2018

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Województwa Mazowieckiego na 2018 r.

więcej
Uchwały zarządu