Uchwały zarządu

Nr 1969/301/17 z dn. 12-12-2017

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę w sprawie przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej w Wyszkowie, wchodzącej w skład Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wyszkowie

więcej

Nr 1968/301/17 z dn. 12-12-2017

w sprawie umowy rocznej o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze Województwa Mazowieckiego pomiędzy Województwem Mazowieckim a Spółką Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o. o.

więcej

Nr 1967/301/17 z dn. 12-12-2017

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia zgody na realizację systemu „Parkuj i Jedź” na terenie województwa mazowieckiego

więcej

Nr 1966/301/17 z dn. 12-12-2017

w sprawie sprzedaży części nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Świętojerskiej oraz ustanowienia służebności gruntowych

więcej

Nr 1965/301/17 z dn. 12-12-2017

w sprawie odszkodowań za nieruchomości przewidziane w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego pod drogi wojewódzkie

więcej

Nr 1964/301/17 z dn. 12-12-2017

w sprawie przekazania do administrowania Mazowieckiemu Zarządowi Nieruchomości w Warszawie nieruchomości będących we władaniu Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie

więcej

Nr 1963/301/17 z dn. 12-12-2017

w sprawie przeprowadzenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego w celu sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w Warszawie przy ul. Parkowej 23

więcej

Nr 1962/301/17 z dn. 12-12-2017

w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności gruntowej na nieruchomości stanowiącej własność Województwa Mazowieckiego położonej w Gostyninie

więcej

Nr 1961/301/17 z dn. 12-12-2017

w sprawie upoważnienia Dyrektora Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie do gospodarowania nieruchomościami, które zostały wydzielone pod drogi wojewódzkie i stały się własnością Województwa Mazowieckiego

więcej

Nr 1960/301/17 z dn. 12-12-2017

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie współfinansowania przez Województwo Mazowieckie, Gminę Miasto Płock i Stowarzyszenie Synagoga Płocka w Płocku „Muzeum Żydów Mazowieckich” – funkcjonującego w formie oddziału Muzeum Mazowieckiego w Płocku w latach 2018 – 2020

więcej
Uchwały zarządu