Otwarte konkursy ofert

Otwarty konkurs ofert w obszarze „Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej”

2021.03.29 12:05 , aktualizacja: 2021.03.30 14:33

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej www.dialog.mazovia.pl w zakładce „Konkursy ofert” oraz na stronie Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej www.mcps.com.pl.

więcej o: Otwarty konkurs ofert w obszarze „Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej”