Otwarte konkursy ofert

Zmiana terminu rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert w obszarze „Porządek i bezpieczeństwo publiczne” na 2021 r.

2021.05.31 10:50 , aktualizacja: 2021.05.31 11:13

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu na zadania: „Wdrożenie młodzieży w zagadnienia i działania służące podnoszeniu poziomu bezpieczeństwa mieszkańców" oraz „Inicjatywy edukacyjne podnoszące świadomość mieszkańców Mazowsza w zakresie poprawy ich bezpieczeństwa” nastąpi w terminie do 29 czerwca 2021 r.

więcej o: Zmiana terminu rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert w obszarze „Porządek i bezpieczeństwo publiczne” na 2021 r.

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w roku 2021 w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym", w podobszarze „Działania na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych", zadanie: Wspieranie realizacji programów profilaktycznych lub socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych skutkami alkoholizmu, realizowanych w trakcie wakacji pn.: „Na wakacje po uśmiech"

2021.05.28 12:10

25  maja 2021 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął uchwałę nr 780/232/21 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 r. zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym", w podobszarze „Działania na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych", zadanie: Wspieranie realizacji programów profilaktycznych lub socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych skutkami alkoholizmu, realizowanych w trakcie wakacji pn.: „Na wakacje po uśmiech".

więcej o: Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w roku 2021 w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym", w podobszarze „Działania na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych", zadanie: Wspieranie realizacji programów profilaktycznych lub socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych skutkami alkoholizmu, realizowanych w trakcie wakacji pn.: „Na wakacje po uśmiech"