Otwarte konkursy ofert

Zmiana terminu rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert w obszarze „Porządek i bezpieczeństwo publiczne” na 2021 r.

2021.05.31 10:50 , aktualizacja: 2021.05.31 11:13

Autor: Przemysław Góralski (OR), Wprowadzenie: Urszula Sabak-Gąska

Informujemy, że przewidywany na 1 czerwca 2021 r. termin rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert w obszarze „Porządek i bezpieczeństwo publiczne” - zadania:

  1. „Wdrożenie młodzieży w zagadnienia i działania służące podnoszeniu poziomu bezpieczeństwa mieszkańców”;
  2. „Inicjatywy edukacyjne podnoszące świadomość mieszkańców Mazowsza w zakresie poprawy ich bezpieczeństwa”.

ulegnie zmianie w związku z priorytetową realizacją dodatkowego zadania publicznego związanego ze zwalczaniem, przeciwdziałaniem lub skutków epidemii COVID-19 na rzecz mieszkańców województwa mazowieckiego.

 

W związku z powyższym rozstrzygnięcie otwartego konkursu na ww. zadania nastąpi w terminie do 29 czerwca 2021 r.

Liczba wyświetleń: 129

powrót