Otwarte konkursy ofert

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 r. zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, w podobszarze „Działania na rzecz przeciwdziałania zaburzeniom życia rodzinnego w związku z nadużywaniem alkoholu”

2021.05.27 13:30

Autor: Małgorzata Wołągiewicz (MCPS), Wprowadzenie: Dorota Łucja Cichocka

25 maja 2021 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął uchwałę nr 779/232/21 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 r. zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, w podobszarze „Działania na rzecz przeciwdziałania zaburzeniom życia rodzinnego w związku z nadużywaniem alkoholu” – w formie wsparcia realizacji poniższych zadań:

 

 

1) Wspieranie realizacji programów informacyjno-edukacyjnych ukierunkowanych na ograniczenie przemocy w rodzinie w związku z nadużywaniem alkoholu;

2) Wspieranie realizacji programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc
w rodzinie lub programów ochrony ofiar przemocy w rodzinie w związku, z nadużywaniem alkoholu;

3) Wspieranie realizacji programów skierowanych do osób współuzależnionych, programów pomocy psychologicznej i psychoterapii dla dorosłych członków rodzin osób pijących szkodliwie, uzależnionych oraz będących w trakcie leczenia odwykowego;

4) „Kuźnia Kreatywności” – Program wzmacniający proces socjalizacji dzieci i młodzieży ze środowisk marginalizowanych w oparciu o ideę twórczej pedagogiki.

 

 

Pliki do pobrania

Rozmiar: 24 kB, Liczba pobrań: 66
Rozmiar: 39 kB, Liczba pobrań: 66, Dokument programu Microsoft Excel
Rozmiar: 38 kB, Liczba pobrań: 60, Dokument programu Microsoft Excel
Rozmiar: 38 kB, Liczba pobrań: 53, Dokument programu Microsoft Excel

Liczba wyświetleń: 55

powrót