Otwarte konkursy ofert

Otwarty konkurs ofert w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza pn. ,,VeloMazovia – Wschód – rowerowy szlak wschodniego Mazowsza”

2021.03.24 12:30

Autor: Agata Kowalska (KP), Wprowadzenie: Dorota Łucja Cichocka

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 443/217/21 z dnia 23 marca 2021 r. ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w 2021 r. zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza.

 

Sposób składania ofert:

Oferty należy składać wyłącznie poprzez generator ofert konkursowych w serwisie Witkac.pl, dostępny na stronie www.konkursyngo.mazovia.pl.

Nie jest wymagane składanie ofert w wersji papierowej, ani potwierdzenia złożenia oferty.

Procedura uzyskania dostępu do generatora, przygotowania i złożenia oferty opisana została w instrukcji: https://witkac.pl/content/instrukcje/2.instrukcja-tworzenia-konta-10-2016.pdf.

 

Generator ofert konkursowych uniemożliwia edycję lub wycofanie oferty po jej złożeniu.
W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w generatorze (przed upływem terminu składania ofert), należy dostarczyć do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie oświadczenie o wycofaniu oferty.

 

Najważniejsze terminy:

Składanie ofert: od 26 marca do 16 kwietnia 2021 r.

Wyniki oceny formalnej: od 29 kwietnia do 30 kwietnia 2021 r.

Rozstrzygnięcie konkursu: do 8 czerwca 2021 r.

Zadania mogą być realizowane w terminie: od 8 czerwca 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

 

Oferent może złożyć 1 ofertę w konkursie. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 198 862,00 zł.

 

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się w ogłoszeniu konkursowym.


 

Przed przystąpieniem do konkursu należy zapoznać się z „Zasadami przyznawania

i rozliczania dotacji z budżetu Województwa przyznawanych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa art. 3. ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”, które odnajdą Państwo na stronie: www.dialog.mazovia.pl w zakładce „Konkursy ofert”, podzakładka Zasady przyznawania dotacji”.

 

Dodatkowych Informacji udzielają:

  • Agata Kowalska, tel. (22) 59 79 509, Starszy inspektor w Wydziale Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi;
  • Kinga Piłat, tel. (22) 59 79 523, Inspektor w Wydziale Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi;
  • Aleksandra Gołaszewska, tel. (22) 59 79 518, Inspektor w Wydziale Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi;
  • Monika Kisiel, tel. (22) 59 79 220, Podinspektor w Wydziale Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi;
  • Karolina Grzegrzółka, tel. (22) 59 79 536, Kierownik w Wydziale Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi;

Pliki do pobrania

Rozmiar: 27 kB, Liczba pobrań: 70
Rozmiar: 40 kB, Liczba pobrań: 122
Rozmiar: 20 kB, Liczba pobrań: 64
Rozmiar: 21 kB, Liczba pobrań: 72

Liczba wyświetleń: 143

powrót