Otwarte konkursy ofert

Otwarty konkurs ofert w obszarze „Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej”

2021.03.29 12:05 , aktualizacja: 2021.03.30 14:33

Autor: Bogusława Kaczyńska (MCPS), Wprowadzenie: Dorota Łucja Cichocka

Zadanie: Zlecenie prowadzenia regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej

 

23 marca 2021 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął uchwałę nr 434/217/21 w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2021–2023 zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w obszarze „Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej”, zadanie: Zlecenie prowadzenia regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej.

 

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej www.dialog.mazovia.pl w zakładce „Konkursy ofert” oraz na stronie Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej:
www.mcps.com.pl.

Liczba wyświetleń: 186

powrót