Otwarte konkursy ofert

Roztrzygnięcie konkursu ofert w obszarze „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej”

2020.07.01 15:20 , aktualizacja: 2020.07.01 15:26

Zarząd Województwa Mazowieckiego 30 czerwca 2020 r. podjął uchwałę nr 920/141/20 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w Województwie Mazowieckim w 2020 r. zadań publicznych w obszarze „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej”.

więcej o: Roztrzygnięcie konkursu ofert w obszarze „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej”

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert w obszarze „Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej”

2020.06.23 15:05

Zarząd Województwa Mazowieckiego 22 czerwca 2020 r. podjął uchwałę nr 855/138/20 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2020–2022 następujących zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej”:

więcej o: Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert w obszarze „Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej”

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert - polityka senioralna

2020.06.23 15:00

Zarząd Województwa Mazowieckiego 22 czerwca 2020 r. podjął uchwałę nr 854/138/20 w sprawie zmiany uchwały w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 r. niektórych zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”.

więcej o: Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert - polityka senioralna

1,37 mln zł na zwalczanie, przeciwdziałanie lub usuwanie skutków epidemii COVID-19

2020.06.17 10:35 , aktualizacja: 2020.06.17 10:42

Oferty mogą być składane po 16 czerwca 2020 r., nie później jednak niż do 31 grudnia 2020 r.

więcej o: 1,37 mln zł na zwalczanie, przeciwdziałanie lub usuwanie skutków epidemii COVID-19

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert: "Działania z zakresu przeciwdziałania narkomanii".

2020.06.10 10:15

Zarząd Województwa Mazowieckiego 9 czerwca 2020 r. podjął uchwałę nr 769/135/20 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację  w 2020 r. zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, w podobszarze: "Działania z zakresu przeciwdziałania narkomanii" 

więcej o: Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert: "Działania z zakresu przeciwdziałania narkomanii".

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu Wspieranie świetlic socjoterapeutycznych, środowiskowych i klubów młodzieżowych, ze szczególnym uwzględnieniem realizacji programów socjoterapii dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym

2020.06.10 10:10

Zarząd Województwa Mazowieckiego 9 czerwca 2020 r. podjął uchwałę nr 767/135/20 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2020–2022 zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, w podobszarze „Działania na rzecz przeciwdziałania zaburzeniom życia rodzinnego w związku z alkoholem”, zadanie: Wspieranie świetlic socjoterapeutycznych, środowiskowych i klubów młodzieżowych, ze szczególnym uwzględnieniem realizacji programów socjoterapii dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym.

więcej o: Rozstrzygnięcie otwartego konkursu Wspieranie świetlic socjoterapeutycznych, środowiskowych i klubów młodzieżowych, ze szczególnym uwzględnieniem realizacji programów socjoterapii dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, w podobszarze „Działania na rzecz przeciwdziałania zaburzeniom życia rodzinnego w związku z alkoholem”

2020.06.10 10:00

 Zarząd Województwa Mazowieckiego 9 czerwca 2020 r. podjął uchwałę nr 768/135/20 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 r. niektórych zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, w podobszarze „Działania na rzecz przeciwdziałania zaburzeniom życia rodzinnego w związku z alkoholem”

więcej o: Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, w podobszarze „Działania na rzecz przeciwdziałania zaburzeniom życia rodzinnego w związku z alkoholem”