Otwarte konkursy ofert

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert w obszarze „Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej”

2020.06.23 15:05

Autor: Bogusława Kaczyńska (MCPS), Wprowadzenie: Urszula Sabak-Gąska

Zarząd Województwa Mazowieckiego 22 czerwca 2020 r. podjął uchwałę nr 855/138/20 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2020–2022 następujących zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej”:

  1. Zlecenie realizacji programów profilaktycznych i specjalistycznych mających na celu ochronę dziecka i wzmocnienie rodziny, a także wzrost kompetencji rodziców i opiekunów dzieci zagrożonych dysfunkcją w zakresie funkcji rodzicielskich, w tym także skierowanych do rodzin zastępczych;
  2. Wspieranie rozwoju poradnictwa rodzinnego i usług specjalistycznych wzmacniających samodzielność rodzin z dziećmi.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej www.dialog.mazovia.pl w zakładce „Konkursy ofert” oraz na stronie Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej www.mcps.com.pl.

Liczba wyświetleń: 104

powrót