Otwarte konkursy ofert

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert: "Działania z zakresu przeciwdziałania narkomanii".

2020.06.10 10:15

Autor: Ida Fedorczyk (MCPS), Wprowadzenie: Urszula Sabak-Gąska

Zarząd Województwa Mazowieckiego 9 czerwca 2020 r. podjął uchwałę nr 769/135/20 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację  w 2020 r. zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, w podobszarze: "Działania z zakresu przeciwdziałania narkomanii" 

 

Szczegółowe informacje na stronie Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w ogłoszeniu konkursowym.

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami.

Liczba wyświetleń: 106

powrót