Otwarte konkursy ofert

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 r. niektórych zadań publicznych województwa mazowieckiego w obszarze „Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych”

2020.09.09 13:35

Zarząd Województwa Mazowieckiego 7 września 2020 r. podjął uchwałę nr 1311/159/20  w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 r. niektórych zadań publicznych województwa mazowieckiego w obszarze „Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych”.

więcej o: Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 r. niektórych zadań publicznych województwa mazowieckiego w obszarze „Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych”

Aktualizacja wyników rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 r. zadania publicznego województwa mazowieckiego w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”

2020.08.17 13:55 , aktualizacja: 2020.08.17 15:03

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 1170/153/20 z 11 sierpnia 2020 r., zmieniającą uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 r. zadania publicznego województwa mazowieckiego w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, podobszar „Działania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie”, zadanie: Profilaktyka i edukacja społeczna w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zaktualizował wyniki rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 r. zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, podobszar „Działania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie”, zadanie: Profilaktyka i edukacja społeczna w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

więcej o: Aktualizacja wyników rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 r. zadania publicznego województwa mazowieckiego w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”

Konkurs ofert w obszarze “Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych”

2020.07.16 12:45

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą z dnia 6 lipca 2020 r. uchwały nr 978/142/20 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w Województwie Mazowieckim w 2020 roku niektórych zadań publicznych w obszarze “Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych”.

więcej o: Konkurs ofert w obszarze “Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych”