Lekcje o Mazowszu

III edycja konkursu „Lekcje o Mazowszu”

2019.01.25 11:00 , aktualizacja: 2019.01.30 12:43

W konkursie mogą wziąć udział nauczyciele różnych przedmiotów ze wszystkich typów szkół, a także inne osoby związane oświatą i kulturą Mazowsza.Termin nadsyłania prac upływa 28 marca br.

więcej o: III edycja konkursu „Lekcje o Mazowszu”

Rozstrzygnięcie drugiej edycji konkursu „Lekcje o Mazowszu”

2018.04.06 12:15 , aktualizacja: 2018.04.11 10:05

Do drugiej edycji konkursu napłynęło 66 prac, z czego 2 zostały odrzucone na etapie oceny formalnej.

więcej o: Rozstrzygnięcie drugiej edycji konkursu „Lekcje o Mazowszu”

„Lekcje o Mazowszu”

2018.03.01 16:35

W 2017 r. roku odbyła się pierwsza edycja konkursu „Lekcje o Mazowszu” zorganizowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego wraz z Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Konkurs polegał na stworzeniu scenariuszy lekcji szkolnej poświęconej województwu mazowieckiemu. Owocem tego konkursu jest publikacja zawierająca opracowane i wydane zwycięskie scenariusze. Autorzy tych scenariuszy pokazali, że taką lekcję można poprowadzić w ciekawy i interesujący sposób. Niejednokrotnie wykazując przy tym nie tylko kreatywne podejście, ale i znajomość wielu innowacyjnych metod.

więcej o: „Lekcje o Mazowszu”

Scenariusze zajęć powstałe w ramach konkursu „Lekcje o Mazowszu”

2018.01.30 13:45 , aktualizacja: 2018.03.01 16:56

„Lekcje o Mazowszu” to owoc pierwszej edycji konkursu na scenariusz lekcji szkolnych poświęconych województwu mazowieckiemu. Realizacji tego zadania podjął się Samorząd Województwa Mazowieckiego we współpracy z Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Główną ideą przedsięwzięcia był rozwój edukacji regionalnej, budowanie więzi lokalnych i poczucia przynależności do regionu wśród najmłodszych Mazowszan.

więcej o: Scenariusze zajęć powstałe w ramach konkursu „Lekcje o Mazowszu”

II edycja konkursu „Lekcje o Mazowszu” - zaproszenie do udziału

2017.12.14 14:10 , aktualizacja: 2018.01.10 13:20

Samorząd Województwa Mazowieckiego zaprasza nauczycieli różnych przedmiotów ze wszystkich typów szkół, a także inne osoby związane z oświatą i kulturą Mazowsza, do drugiej edycji konkursu „Lekcje o Mazowszu”.

więcej o: II edycja konkursu „Lekcje o Mazowszu” - zaproszenie do udziału

Będą „Lekcje o Mazowszu” – rozstrzygnięcie I edycji konkursu

2017.04.10 11:40 , aktualizacja: 2018.01.10 13:21

Nauczyciele z Mazowsza mają wiele ciekawych pomysłów na to, jak przeprowadzić lekcje o Mazowszu. Najlepszych 20 scenariuszy znajdzie się w specjalnej publikacji, która trafi do mazowieckich szkół.

więcej o: Będą „Lekcje o Mazowszu” – rozstrzygnięcie I edycji konkursu