Aktywność Marszałka

23. Posiedzenia Komisji ENVE

2014.04.25 15:40 , aktualizacja: 2017.01.31 10:55

24 kwietnia marszałek Adam Struzik uczestniczył w obradach posiedzenia Komisji Środowiska, Zmiany Klimatu i Energii w Komitecie Regionów (ENVE). Był też współgospodarzem seminarium zorganizowanego przez województwo mazowieckie wraz z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym na temat  podnoszenia jakości w systemie opieki zdrowotnej w ramach projektu InterQuality.

więcej o: 23. Posiedzenia Komisji ENVE

KR w sprawie Ukrainy

2014.04.03 13:05 , aktualizacja: 2017.01.31 10:55

Marszałek Adam Struzik wziął udział w 106. posiedzeniu plenarnym Komitetu Regionów, którego wiodącymi tematami były zadaniami stojące przed nowym rządem Ukrainy oraz poszukiwanie rozwiązań pozwalających na przeciwdziałanie pogłębiającemu się bezrobociu w UE. 

więcej o: KR w sprawie Ukrainy

Komitet Regionów. Shortpress kwiecień 2014

2014.04.02 10:45

Zapraszamy do obejrzenia krótkiego programu informacyjnego poświęconego aktywności Komitetu Regionów w kwietniu 2014 i priorytetowym działaniom zaplanowanym przez grupę EPP w Komitecie Regionów na nadchodzące tygodnie.

więcej o: Komitet Regionów. Shortpress kwiecień 2014

Polityka miejska tematem posiedzenia COTER

2014.02.20 12:40 , aktualizacja: 2017.01.31 10:55

Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik uczestniczył w obradach posiedzenia Komisji Polityki Spójności Terytorialnej (COTER), na którym przedstawiciele regionów i samorządów rozpoczęli prace nad opinią dotyczącą zintegrowanego programu rozwoju miast Unii Europejskiej.

więcej o: Polityka miejska tematem posiedzenia COTER

Dyskusja nad opinią ws. wykonania unijnego budżetu

2014.02.14 13:15 , aktualizacja: 2017.01.31 10:56

Posiedzenie komisji ad hoc ds. budżetu UE zdominowała ożywiona dyskusja nad kształtem przyszłej opinii Komitetu Regionów w sprawie wykonania budżetu UE. Zastanawiano się, jak poprawić efektywność wydatkowania unijnych środków finansowych w perspektywie budżetowej 2014–2020 i zwiększyć tempo przepływu pieniędzy do beneficjenta.

więcej o: Dyskusja nad opinią ws. wykonania unijnego budżetu

Recykling i ubóstwo energetyczne głównymi tematami rozmów w Brukseli

2014.02.13 11:10 , aktualizacja: 2017.01.31 10:56

12 lutego marszałek Adam Struzik uczestniczył w obradach posiedzenia Komisji Środowiska, Zmiany Klimatu i Energii w Komitecie Regionów (ENVE).

więcej o: Recykling i ubóstwo energetyczne głównymi tematami rozmów w Brukseli

Sesja plenarna Komitetu Regionów

2014.01.31 15:45 , aktualizacja: 2014.02.03 10:03

Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik wziął udział w dwudniowych obradach plenarnych Komitetu Regionów w Brukseli.

więcej o: Sesja plenarna Komitetu Regionów

Priorytety grupy EPP w Komitecie Regionów w 2014 roku

2014.01.22 15:30 , aktualizacja: 2014.01.22 15:42

Zapraszamy do obejrzenia krótkiego programu informacyjnego poświęconego planowanym w 2014 r. wydarzeniom oraz priorytetowym działaniom przyjętym przez grupę EPP w Komitecie Regionów.

więcej o: Priorytety grupy EPP w Komitecie Regionów w 2014 roku