Aktualności

Sesja plenarna Komitetu Regionów

2014.01.31 15:45 , aktualizacja: 2014.02.03 10:03

Autor: Nina Małachowska, Bruksela, Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

fot.Nina Małachowska
fot.Nina Małachowska
fot.Nina Małachowska

Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik wziął udział w dwudniowych obradach plenarnych Komitetu Regionów w Brukseli.

 

Posiedzenie rozpoczęło się wystąpieniem Przewodniczącego Komisji Europejskiej Jose Manuela Barroso, który był honorowym gościem 105. Sesji Plenarnej KR. Przewodniczący skoncentrował się głównie na polityce spójności i jej wpływie  na wzrost gospodarczy oraz tworzenie nowych miejsc pracy w Europie. Barroso podkreślił, że Europa wykazała się solidarnością w pokonywaniu kryzysu gospodarczego, dzięki czemu stopniowo zaczyna wychodzić z recesji. Uczestnicy obrad debatowali przede wszystkim na temat przyszłości strategii UE na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia. Gościem posiedzenia plenarnego był również grecki minister spraw wewnętrznych Yannis Michelakis, który omówił priorytety prezydencji greckiej w UE.

 

Pierwszego dnia odbyło się także posiedzenie delegacji polskiej do Komitetu Regionów, której gościem był przedstawiciel Komisji Europejskiej Paweł Stelmaszczyk z Dyrekcji Generalnej ds. Mobilności i Transportu. Zaprezentował instrument „Łącząc Europę" (Connecting Europe Facility) oraz nową politykę transportową TEN-T, które stworzą nowe możliwości inwestycyjne w projekty transportowe, a tym samym wpłyną na rozwój tej gałęzi w całej UE. W ramach nowego instrumentu „Łączac Europę” na projekty z dziedziny transportu wygenerowano kwotę 11 mld EUR, z czego w ramach polskiej koperty narodowej 4,3 mld EUR (podział środków: 70 proc. na inwestycje kolejowe, 10 proc. na drogowe, 20 proc. na horyzontalne).

 

Drugiego dnia obrad członkowie KR głosowali m.in. projekt rezolucji w sprawie sytuacji na Ukrainie. Dokument został opracowany w oparciu o sprawozdanie sporządzone przez delegatów KR, którzy byli na Ukrainie w drugiej połowie stycznia br. Komitet Regionów wyraża w niej przede wszystkim swoją solidarność z narodem ukraińskim i ostro potępia akty przemocy, bądź zastraszania, wzywając instytucje UE do podjęcia działań przeciwko łamaniu praw człowieka i praworządności. Apelowano, by Europa odpowiedziała na potrzeby Ukrainy.

 

Podczas zgromadzenia głosowana była także opinia nt. nierówności zdrowotnej w Unii Europejskiej. Obserwowane dysproporcje szczególnie wyraźnie obrazują dane wskaźnika tzw. zdrowych lat życia, który waha się w obrębie UE o 19 lat. Generalnie średnia długość życia wzrasta, ale w wielu przypadkach jego jakość jest znacznie obniżona przez konieczność zmagania się ludzi z chorobami przewlekłymi.

 

Omawiano także stanowiska nt. społecznego wymiaru unii gospodarczo-walutowej (UGW) oraz wytycznych UE dotyczących pomocy państwa na rzecz wspomagania i restrukturyzacji przedsiębiorstw przeżywających trudności.

Liczba wyświetleń: 562

powrót