Uchwały zarządu

Nr 865/44/11 z dn. 10-05-2011

zmieniająca uchwałę w sprawie wskazania jednostek samorządu terytorialnego z obszaru Województwa Mazowieckiego do realizacji programu „Moje Boisko - Orlik 2012” w 2011 roku.

więcej

Nr 864/44/11 z dn. 10-05-2011

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z pracownikiem Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie umowy o dzieło na zaprojektowanie, wykonanie i aktualizację internetowego portalu tematycznego pn.: „Stypendia i wsparcie towarzyszące dla doktorantów na Mazowszu” w ramach projektu systemowego Samorządu Województwa Mazowieckiego pn.: Potencjał naukowy wsparciem dla gospodarki Mazowsza – stypendia dla doktorantów.

więcej

Nr 863/44/11 z dn. 10-05-2011

w sprawie wzorów dokumentów stosowanych w ramach projektu systemowego Samorządu Województwa Mazowieckiego pn.: Potencjał naukowy wsparciem dla gospodarki Mazowsza – stypendia dla doktorantów.

więcej

Nr 862/44/11 z dn. 10-05-2011

w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie.

więcej

Nr 861/44/11 z dn. 10-05-2011

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie.

więcej

Nr 860/44/11 z dn. 10-05-2011

w sprawie powierzenia Województwu Mazowieckiemu przez Powiat Płocki zadań w zakresie doradztwa metodycznego.

więcej

Nr 859/44/11 z dn. 10-05-2011

w sprawie zakupu dyplomów drewnianych w etui przeznaczonych dla laureatów konkursów o tematyce ekologicznej.

więcej

Nr 858/44/11 z dn. 10-05-2011

w sprawie pokrycia części kosztów związanych z usługą przeprowadzenia szkolenia specjalistycznego w formie wyjazdu studyjnego do Holandii dla przedstawicieli mazowieckich Lokalnych Grup Działania.

więcej

Nr 857/44/11 z dn. 10-05-2011

w sprawie wyrażenia zgody na pokrycie części kosztów organizacji XI Warsztatów Etnograficznych „Ginące Zawody”.

więcej

Nr 856/44/11 z dn. 10-05-2011

w sprawie porozumienia pomiędzy Województwem Mazowieckim a Gminą Somianka w sprawie współorganizacji imprezy „IV Dni Pola Powiatu Wyszkowskiego”, która odbędzie się na terenie Gminy Somianka.

więcej
Uchwały zarządu