Uchwały zarządu

Nr 1586/368/10 z dn. 03-08-2010

w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie.

więcej

Nr 1585/368/10 z dn. 03-08-2010

w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Medycznej Szkoły Policealnej Nr 3 w Warszawie.

więcej

Nr 1584/368/10 z dn. 03-08-2010

w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Brata Zenona Żebrowskiego w Czarni.

więcej

Nr 1583/368/10 z dn. 03-08-2010

w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Biblioteki Pedagogicznej
w Płocku.

więcej

Nr 1582/368/10 z dn. 03-08-2010

w sprawie wyrażenia zgody na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pełniącą obowiązki Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Lecznica Centrum”
w Warszawie.

więcej
Uchwały zarządu