Uchwały zarządu

Nr 1596/368/10 z dn. 03-08-2010

w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych przez Lokalną Grupę Działania „Ziemia Mińska” w ramach Działania 4.1/413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”
dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”.

więcej

Nr 1595/368/10 z dn. 03-08-2010

w sprawie zmian w Planie dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego na 2010 rok.

więcej

Nr 1594/368/10 z dn. 03-08-2010

w sprawie skargi Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej przy ulicy Kredytowej 1A,
na działalność Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie.

więcej

Nr 1593/368/10 z dn. 03-08-2010

w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Bursy Regionalnej w Ostrołęce.

więcej

Nr 1592/368/10 z dn. 03-08-2010

w sprawie powołania Dyrektora Muzeum Niepodległości w Warszawie.

więcej

Nr 1591/368/10 z dn. 03-08-2010

w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Medycznych Szkół Policealnych w Ciechanowie.

więcej

Nr 1590/368/10 z dn. 03-08-2010

w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Medycznych Szkół Policealnych w Ciechanowie.

więcej

Nr 1589/368/10 z dn. 03-08-2010

w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Medycznych Szkół Policealnych w Otwocku.

więcej

Nr 1588/368/10 z dn. 03-08-2010

w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Medycznych Szkół Policealnych w Warszawie.

więcej

Nr 1587/368/10 z dn. 03-08-2010

w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Biblioteki Pedagogicznej
w Ciechanowie.

więcej
Uchwały zarządu