Uchwały zarządu

Nr 1606/368/10 z dn. 03-08-2010

zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty na zakup usługi polegającej na prowadzeniu działań informacyjnych i promocyjnych projektu: „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

więcej

Nr 1605/368/10 z dn. 03-08-2010

zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty na zakup usługi polegającej na prowadzeniu działań informacyjnych i promocyjnych projektu: „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego,
przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”.

więcej

Nr 1604/368/10 z dn. 03-08-2010

w sprawie wyrażenia zgody na wszczęcie procedury w sprawie zamówienia publicznego na realizację części zadania projektowego „Doradztwo techniczne i finansowe w tym obsługa prawna zamówień publicznych” oraz zadania projektowego „Monitoring i kontrola prac instalacyjnych oraz testowanie i czynności techniczne odbioru systemów IT” realizowanych w ramach projektu kluczowego Samorządu Województwa Mazowieckiego: „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej
na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” w zakresie doradztwa technicznego i finansowego oraz koordynacji zadań wynikających z harmonogramu rzeczowo - finansowego projektu, monitorowania i rozliczenia projektów
.

więcej

Nr 1603/368/10 z dn. 03-08-2010

w sprawie wyrażenia zgody na wszczęcie procedury w sprawie zamówienia publicznego na realizację części zadania projektowego „Doradztwo techniczne i finansowe w tym obsługa prawna zamówień publicznych” oraz zadania projektowego „Monitoring i kontrola prac instalacyjnych oraz testowanie i czynności techniczne odbioru systemów IT” realizowanych w ramach projektu kluczowego Samorządu Województwa Mazowieckiego: „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” w zakresie doradztwa technicznego i finansowego oraz koordynacji zadań wynikających z harmonogramu rzeczowo - finansowego projektu, monitorowania i rozliczenia projektu.

więcej

Nr 1602/368/10 z dn. 03-08-2010

w sprawie zakupu pakietu promocyjnego promującego Województwo Mazowieckiepodczas Mistrzostw Świata w Akrobacji Samolotowej (Advanced), które odbędą się
w Radomiu.

więcej

Nr 1601/368/10 z dn. 03-08-2010

w sprawie porozumienia pomiędzy Województwem Mazowieckim a Gminą Radzymin dotyczącego współorganizacji koncertu zespołu Sinfonietta Cracovia, który zostanie zorganizowany w Radzyminie, w ramach obchodów 90. Rocznicy Bitwy Warszawskiej 1920 r. oraz wydatkowania środków na jego realizację.

więcej

Nr 1600/368/10 z dn. 03-08-2010

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmian w statucie Muzeum Kolejnictwa w Warszawie.

więcej

Nr 1599/368/10 z dn. 03-08-2010

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów o udzielenie dotacji na dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu ochrony przyrody i edukacji ekologicznej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz udzielenia upoważnienia do podpisania tych umów.

więcej

Nr 1598/368/10 z dn. 03-08-2010

w sprawie zaopiniowania projektuProgramu ochrony środowiska w powiecie płockim
na lata 2011 - 2015 z perspektywą do roku 2018wraz z prognozą oddziaływania
na środowisko.

więcej

Nr 1597/368/10 z dn. 03-08-2010

w sprawie pokrycia kosztów usług związanych z organizacją stoisk wystawienniczych
dla przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie oraz dla przedstawicieli Lokalnych Grup Działania z Województwa Mazowieckiego podczas Dożynek Województwa Mazowieckiego.

więcej
Uchwały zarządu