Uchwały zarządu

Nr 144/252/06 z dn. 24-01-2006

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do podpisania umowy użyczenia oddającej Pompownię IIIo BIS na Stacji Strefowej „Białołęka” wraz z infrastrukturą towarzyszącą MPW i K S.A. więcej

Nr 143/252/06 z dn. 24-01-2006

w sprawie wyrażenia zgody na pokrycie kosztów zakupu artykułu promocyjnego w magazynie „Polish Business Magazine” w celu promocji Województwa Mazowieckiego. więcej

Nr 142/252/06 z dn. 24-01-2006

w sprawie wyrażenia zgody na pokrycie kosztów zakupu artykułu promocyjnego w magazynie „Europa Samorządowa. Fakty” w celu promocji Województwa Mazowieckiego. więcej

Nr 141/252/06 z dn. 24-01-2006

w sprawie zaopiniowania projektu planu 9 aglomeracji ściekowych z terenu Województwa Mazowieckiego. więcej

Nr 140/252/06 z dn. 24-01-2006

w sprawie zwolnienia Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Ciechanowie od stosowania trybu przetargu przy wynajęciu pomieszczeń o powierzchni 131 m2 w budynku przy ul. Okrzei 8 w Ciechanowie na rzecz Spółki Jawnej „Mgr Marianna Olszewska i Wspólnicy” z przeznaczeniem na prowadzenie apteki ogólnodostępnej. więcej

Nr 139/252/06 z dn. 24-01-2006

w sprawie wyrażenia zgody Zespołowi Medycznych Szkół Policealnych na dysponowanie nieruchomością położoną przy ul. Młynarskiej 17 w Siedlcach na cele budowlane. więcej
Uchwały zarządu